Lokalpolitik

Enigt byråd forkaster SFs forslag

HJØRRING:Ændringsforslagene til Hjørring Byråds 2. behandling af budgettet onsdag 8. oktober, ligger nu klar til vedtagelse. Og det ligger fast, at SFs enlige medlem af byrådet, Jørn E. Christiansen ikke får nogen indflydelse på økonomien de kommende år. På et møde i økonomiudvalget i går blev SF"s 16 ændringsforslag til budgettet forkastet enstemmigt. Ændringsforslagene fra SF går ud på at undgå besparelser på børne-, ældre- og arbejdsmarkedsområdet. Pengene skulle overvejende komme fra et salg af Plejehjemmet i Fynsgade, som Jørn E. Christiansen mener, kan indbrige 20 millioner kroner i kommunekassen. Forligspartierne er også enige om, at den påtænkte renovering af Muldbjergskolen udskydes til 2005. 17 af de 18 medlemmer i forligspartierne er blandt andet enige om, at der skal flere børn ind i klasserne. Den øvelse kan kun få virkning i halvdelen af skoleåret 2004, men i årene fra 2005 til 2007 vil det betyde en besparelse på 2,2 millioner kroner årligt. Kun Else Købstrup (V), der er formand for børne- og undervisningsudvalget, stemmer imod det forslag. Hun er også den eneste fra forligspartierne, der stemmer imod en fleksibel ferielukning af daginstitutionerne. Det vil fra 2004 og i overslagsårene give en besparelse på 850.000 kroner om året. Alt i alt har byrådet fundet besparelser for ca. 31 millioner kroner. Og forliget betyder, at kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2004 er sat til 21, 9 millioner kroner. Borgerne i Hjørring Kommune kan næste år se frem til en uændret skatteprocent på 21, 6 og en uændret grundskyldsprommille på 13.