Enigt byråd står bag ny skoledag

Store ændringer på skoleområdet er på plads, lærerne tager forbehold

Skolevæsen 1. november 2002 07:00

HADSUND: Et enigt byråd vedtog i aftes vidtgående beslutninger på skoleområdet uden nogen egentlig debat om indholdet af beslutningerne. Den ny måde at fordele de økonomiske skoleressourcer på og en ny skolestart er da også grundigt bearbejdet i byrådet, i kulturudvalget og i arbejdsgrupper, siden arbejdet blev sat i gang for, hvad borgmester Karl Christensen (S) betegnede som flere kvartaler siden. Kulturudvalgsformand Leif Nielsen (S) redegjorde for, at det har været nødvendigt med den lange arbejdsgang, fordi man dels internt i kommunen måtte opgive at finde en ny såkaldt ressourcemodel, dels fordi det har været et omfattende arbejde. Han roste i den forbindelse det arbejde, som konsulenter fra Kommunernes Landsforening har gjort, efter at de blev koblet på opgaven, og sagde: - Det er selvfølgelig store forandringer, der lægges op til, og vi vil følge det nøje, sagde han og tilføjede, at det måske ikke kan gøre det med finjusteringer for at få ændringerne til at fungere i praksis. - Det kan godt være, at der skal grovere justeringer til, sagde han. Næstformanden i kulturudvalget Lisbeth Roth (V) lå på linie med sin udvalgsformand. - Der er ingen, der tror, at det er en let opgave, vi sætter i gang. Den stiller store krav til lærere, skoleledere og alle implicerede, men jeg tror også, at det er en spændende opgave, som indebærer faglig udvikling for lærerne, sagde Lisbeth Roth og mindede om, at politikerne alle steder er blevet lovet, at man vil arbejde positivt, når politikerne har truffet deres beslutning. - Jeg glæder mig til at se resultaterne, sagde hun og glædede sig over, at beslutningen er truffet, så man kan leve op til intentionerne i folkeskoleloven, inden den bliver 10 år gammel. Indvendinger er hørt Lisbeth Roth tog i sit indlæg udgangspunkt i, at hun i NORDJYSKE har læst, at de indkomne høringssvar ikke har ført til ændringer af de forslag, som byrådet nu har vedtaget, og som blev taget af forrige byrådsmødes dagsorden, for at give politikerne tid til at behandle svarene. - Det er en hel forkert tolkning. Vi har hørt meget på kommentarerne, selv om vi ikke har ændret i de overordnede retningslinier, sagde Lisbeth Roth og tilføjede med henvisning til at skolefolk har været involveret i det forarbejde, der er lagt, at det også ville have været underligt, hvis det var sket. Hun sagde videre, at man vil tage hensyn til de indvendinger, der er kommet - bortset fra dem, der bygger på "helt simple misforståelser". Karl Christensen kvitterede for den udviste "ydmyghed for projektet", som han fandt i løfterne om "samspil og åbenhed", men han glædede sig især over, at det var blevet tilkendegivet, at det er byrådet, der har "ansvaret og kompetencen til at ændre på vor folkeskole". Han sagde, at politikerne næppe tror på, at ændringerne vil føre til den evige lykke fra dag ét. - Der vil blive behov for at mødes og snakke igen, sagde borgmesteren og erklærede, at han "forventede positivt medspil". Johannes Sørensen (T) syntes, at det er fint, at der kommer en ny ressourcefordelingsmodel, efter at byrådet har ændret skolestrukturen. Han fremhævede, at den lægger op til en mere rummelig skole. - Hvis den kan medvirke til, at der udskydes færre fra folkeskole, så synes jeg, at det er vældigt godt, sagde Johannes Sørensen, der dermed var den eneste politiker, der bragte eleverne på banen. De øvrige indlæg syntes i højere grad at henvende sig til tillidsrepræsentant og medlem af lærernes kredsbestyrelse, Flemming Skafte, der befandt sig på tilhørerpladserne. Vil ikke være gidsler Flemming Skafte har tidligere givet udtryk for, at der hersker en vis frustration på lærerværelserne, fordi der efter lærernes opfattelse ikke er bevilget tilstrækkelige penge til, at politikernes ambitiøse mål kan nås. Flemming Skafte sagde efter mødet, at det er han fortsat ked af, men han glædede sig samtidig over, at politikerne havde tilkendegivet, at der er plads til justeringer. - Det bliver der behov for, siger Flemming Skafte, der i øvrigt ikke gav meget for politikernes ord om, at medarbejderne er blevet inddraget i processen. Han siger, at man i processen netop har gjort opmærksom på, at man ikke ville tage ansvaret for den omtalte ressourcemodel, fordi man ikke kunne få indflydelse på den. - Så ville vi ikke tages som gidsler, siger han. Ændringerne, der uddybes i nedenstående artikel, træder i kraft fra begyndelsen af næste skoleår.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...