Enigt Folketing bag spindoktorundersøgelse

EMNER 17. januar 2003 01:00

København, torsdag /ritzau/ Et enigt Folketing vedtog torsdag at lade et uvildigt udvalg kulegrave VK-regeringens brug af særlige presserådgivere, de såkaldte spindoktorer, og udarbejde mere præcise regler for deres virke. - Desværre har vi set eksempler på, at reglerne ikke efterleves i praksis, eksempler på, at der udvises en adfærd, som efter min opfattelse svarer dårligt overens med de krav, man må stille til embedsmandsværket, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) under debatten i folketingssalen. Det såkaldte Bundgaard-Nielsen udvalg anbefalede således allerede i 1998, at der stilles fire krav til de særlige rådgivere: At de kun ansættes i ministersekretariaterne, at de ikke kan bestemme over ministeriets embedsmænd, at de kommer og går med ministeren, samt at de ansættes efter almindelige opslagsregler. Men SF's gruppeformand, Aage Frandsen, som havde rejst debatten om spindoktorerne, mente, at der er brug for at modernisere Bundgaard-Nielsen udvalgets anbefalinger. Han vil blandt andet have klarlagt, om spindoktorer samtidig kan være ansat af et parti og et ministerium, hvilke konsekvenser det bør få, hvis en spindoktor lyver, og om det er muligt - efter udenlandsk inspiration - at lave et særligt etisk kodeks for spindoktorerne. Det skal fastslå, hvad de må og ikke må. Kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet skal være muligt at ansætte spindoktorer, mens de andre partier fastholdt, at presset fra medierne i dag gør, at almindelige embedsmænd i ministerierne ikke kan løse opgaven. - Debatten i dag er ikke for eller imod de særlige rådgivere. De er kommet for at blive, sagde Socialdemokraternes politiske ordfører, Frank Jensen. Enhedslistens gruppesekretær, Keld Albrechtsen, frygtede dog, at det nye udvalgsarbejde ikke vil virke. - På trods tidligere løfter om det modsatte, så er der jo alligevel blevet ved med at komme sager. Det rejser spørgsmålet om, der ikke grundliggende er noget galt med den måde at ansætte folk på, sagde Keld Albrechtsen. Den nye undersøgelse af spindoktorerne er affødt af, at finansminister Thor Pedersens (V) pressechef, Carsten Mai-Jørgensen, har erkendt, at han gav forkerte oplysninger, da han meddelte pressen, at Thor Pedersen overholdt sin bopælspligt. Finansministeren har senere indrømmet, at det ikke var tilfældet, og Carsten Mai-Jørgensen har fået "indskærpet", at han ikke må lyve. Et sanktionsmiddel - eller en formulering - som VK-regeringen tidligere har brugt i lignende sager. Både integrationsminister Bertel Haarders (V) pressechef og fødevareminister Mariann Fischer Boels (V) ditto har ligeledes fået indskærpet, at de ikke er undtaget for de almindelige spilleregler for embedsmænd. Statsministeren slog ellers allerede sidste år i maj - efter endnu en sag med presserådgiverne - fast, at "kommer der flere sager, vil der blive slået kontant ned på det". Oppositionen til venstre i folketingssalen efterlyste imidlertid torsdag - forgæves - at Anders Fogh Rasmussen allerede nu statuerede et eksempel uden at vente på det nye udvalgs konklusioner. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) var dog den første statsminister, som i større stil indførte spindoktorer. Det skete ved, at en række socialdemokratiske ministre fra midten af 1990'erne hentede unge partikammerater ind i ministersekretariaterne under dække af, at de var almindelige embedsmænd. Det rejste et ramaskrig i oppositionen til højre og venstre i Folketinget og førte til nedsættelsen af Bundgaard-Nielsen-udvalget. /ritzau/ Leder 1. sektion side 8

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...