Ældreforhold

Enkefolket får færre råd end før

Den hyppigt anvendte enkerådgivning bliver snævret ind

Spørgsmålene kan være mange, når man mister sin ægtefælle. Hvordan skal jeg betale regninger? Hvem skal have besked? Hvad gør jeg?
I den gamle Hjørring Kommune fik alle ældre tilbud om rådgivning, når de blev alene. Nu skal tilbuddet fokuseres mod de mest udsatte efterladte. Foto: Henrik Louis

Spørgsmålene kan være mange, når man mister sin ægtefælle. Hvordan skal jeg betale regninger? Hvem skal have besked? Hvad gør jeg? I den gamle Hjørring Kommune fik alle ældre tilbud om rådgivning, når de blev alene. Nu skal tilbuddet fokuseres mod de mest udsatte efterladte. Foto: Henrik Louis

HJØRRING:Det er så yndigt at følges ad, men når døden skiller, sukker der rigtig mange spørgsmål op hos den efterladte halvdel i et ægtepar. Udover sorgen ved at have mistet og det følelsesmæssige arbejde frem mod et nyt liv alene, er der en masse praktiske ting, det kan virke uoverskueligt at sætte i system. - Der er en masse papirarbejde i forbindelse med et dødsfald, og mange kommer i tvivl m, hvor de skal henvende sig, fortæller Pia Lynge Christensen. Gennem den gamle Hjørring Kommunes sidste fire leveår, var hun ansat i pensionsafdelingen som såkaldt enkerådgiver. - Det var meget forskelligt, hvad folk havde brug for. Men det var især hjælp til praktiske ting for eksempel bankbesøg efter dødsfaldet, siger Pia Lynge Christensen. Ordning skrumper ind Ordningen, der kun var et tilbud i den gamle Hjørring Kommune, var meget populær. Alle ældre modtog et brev fra rådgivningen, når folkeregisteret havde registreret, at de var blevet alene. Helt op mod 70 procent takkede ja til tilbuddet om en rådgivende samtale med enkerådgiveren. I den nye storkommune kommer ordningen til at høre under de almindelige, forebyggende hjemmebesøg, som alle ældre over 75 år ifølge lovgivningen skal have. Hvor det før var et tilbud til alle, vil det fremover blive et tilbud til de mest udsatte ældre grupper i hele den nye storkommune. De tyve timer, som Pia Lynge Christensen brugte på enkerådgivning hver uge, skal fremover bruges af fem forskellige ansatte i kommunens visitationsenhed. - Vi overfører ikke bare den model, der var i den gamle Hjørring Kommune. Fremover kommer tilbuddet til at ligge i forlængelse af de almindelige forebyggende hjemmebesøg. Vi vil fokusere på de mest truede grupper, men vi har endnu ikke klarlagt, hvem det er, siger Lilian Olesen, der er leder af Hjørring Kommunes visitationsafdeling. Hun understreger, at ordningen endnu ikke har fundet sin endelige form, men at hovedidéen er, at målrette tilbuddet til de ældre efterladte, der er allermest udsatte. - Der er for eksempel en gruppe ældre mænd, der er langt mere selvmordstruede, når de bliver alene, end kvinderne er, fortæller hun. Selvhjulpne Lilian Olesen kan ikke umiddelbart give en dato for, hvornår enkerådgivningen har fundet sin nye form. Men hun medgiver, at borgerne i øjeblikket ikke kan regne med servicen. - Vi står stadig midt i planlægningen, og det kommer til at betyde, at nogle i en overgangsperiode ikke får tilbuddet, siger Lilian Olesen. Hun vurderer, at ældre mennesker i dag er langt mere selvhjulpne, end de var tidligere. - De fleste kan både bruge netbank og al muligt i dag, siger hun. Når der er formuleret en endelig model for, hvilket tilbud ældre, der har mistet en ægtefælle, skal have fremover, skal modellen godkendes af politikerne. Flest kvinder Enkefolket i Hjørring Kommune tæller 3.845 borgere over 65 år, af dem er hovedparten enker. Kun 887 af de efterladte er af hankøn. Tallet er opgjort af Danmarks Statistik 1. januar 2007. Trods talrige henvendelser har det ikke været muligt at træffe formand for Sundheds-, Ældre-, og Handicapudvalget, Karl Bornhøft (SF).