Skolevæsen

Enkelt 10. klasse næste år

Lille årgang på 9. klassetrin med 44 elever årsag til kun 21 tilmeldte elever

NØRAGER:Sidste skoleår var det på et hængende hår, at der var basis for at etablere to 10. klasser på Sortebakkeskolen. - Der er i øjeblikket 30 elever i de to klasser, og det er elev nummer 29, der udløser kravet om opdeling i to klasser, forklarer skoleleder Ivan Weis Mortensen. Men i år har skolen en lille årgang på 9. klassetrin, nemlig 44 elever. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt kun er tilmeldt 21 elever til 10. klasse. Fristen for at søge er dog 15. marts ved den samordnede tilmelding for ungdomsuddannelser. Alligevel regner skolelederen ikke med, at de 44 elever kan skabe basis for de nødvendige 8 elever flere for at nå op på det magiske antal på 29. - I sig selv er vores nuværende 9. klassetrin med 44 elever også meget atypisk. Efter 8. klassetrin for et år siden valgte omkring 15 af de oprindelige omkring 60 elever at komme på efterskole, hvilket er usædvanligt mange, påpeger Ivan Weis Mortensen. Han har ingen forklaring på den store interesse for at komme på efterskole sidste skoleår, da han netop selv var tiltrådt efter nytår som skoleleder. - Måske har det været sammensætningen af klasserne eller traditionerne i de enkelte familier for at komme på efterskole eller andre forhold, der har været afgørende. Pudsigt nok har situationen allerede vendt sig i år, da kun seks elever i de tre nuværende 8. klasser har valgt at fortsætte på efterskole frem for 9. klasse hos os, understreger skolelederen. Efterskoler populære Ivan Weis Mortensen påpeger, at efterskoler er populære alternativer til folkeskolen på de øverste klassetrin, selv om interessen på landsplan varierer en lille smule op og ned hvert år. Fra regeringens side er der dog et stort ønske om at afskaffe 10. klassetrin, og på den måde få de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Han betragter dog ikke selv 10. klassetrin som spild af tid for eleverne, en holdning samtaler med eleverne og deres forældre har bekræftet ham i. - Nogle af de unge er knap så modne som klassekammeraterne, og derfor har de godt af at tage 10. klasse med for at finde ud af, hvilken vej de vil i uddannelsessystemet og blive mere sikre fagligt. Og 10. klasse eleverne får heller ikke lov til at lalle skoleåret igennem, de bliver hele tiden stillet over for store faglige krav med blandt andet mange afleveringsopgaver, erklærer skolelederen.