Overenskomster

Enkelte Ginge-ansatte vil forlade deres fagforening

BRØNDERSLEV:Tillidsrepræsentanter fra KAD, Metal og SiD på følgende virksomheder: PN Beslag, PM, Ginge, Repsol, posthuset, kommunen og Vinduefabrikken har været samlet for at diskutere den faglige organisering på Ginge A/S. SiD-formand Orla Thomsen udtaler på vegne af de tilstedeværende: - I al den tid, Ginge har været i Brønderslev, har det været kutyme, at de ansatte var medlemmer af henholdsvis KAD, Metal og SiD. Igennem tiderne har disse tre forbund via de respektive tillidsrepræsentanter indgået et hav af aftaler med virksomhedens ledelse til gavn for medarbejderne på Ginge. - I den seneste tid har der fra enkelte ansattes side været ytret ønske om at skifte til andre og billigere a-kasser. De forsamlede tillidsrepræsentanter er mildest talt forbavsede over, at disse ansatte ikke kan se fornuften i, fortsat at være medlem af disse forbund, idet det er disse forbund, der har forhandlingsretten til såvel overenskomsten som de gældende lokalaftaler. - Hvorfor skal de ikke være med til at betale det, som det koster at vedligeholde overenskomsten og gældende lokalaftaler? Hvorfor skal de ikke være med til at betale for tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanternes efteruddannelse?. De får trods alt også gavn heraf. - De tilstedeværende kan heller ikke forstå, at virksomheden ikke kan se fordelene ved, at medarbejderne er organiseret i disse forbund? Hvilket administrativt arbejde ligger der ikke i at skal have kontakt til mange forskellige forbund. Tænk her på blandt andet arbejdsfordelinger og efteruddannelse samt den eventuelle uro, det kan skabe blandt medarbejderne. -Vi tillidsrepræsentanter på de ovenfor nævnte virksomheder vil derfor opfordre de pågældende til at tænke sig om endnu en gang, ligesom vi opfordrer virksomheden til at tænke sig om. Vi vil følge udviklingen på Ginge meget nøje og vil tage stilling til situationen, alt afhængigt af, hvad der sker i den kommende tid. Det er dog klart, at vi og vore kolleger ikke stiltiende kan se på, at enkelte ansatte ødelægger solidariteten på virksomhederne i Brønderslev med deraf følgende dårligere resultater for os alle, slutter udtalelsen.