Børnepasning

Enkelte kan få ændret timetal

STØVRING:De ansatte i de kommunale daginstitutioner behøver ikke at frygte direkte for deres job, men enkelte vil måske opleve, at de bliver sagt op og derefter genansat med et ændret timetal. - Jeg vil ikke udelukke, at nogen vil få nedjusteret deres timetal, siger borgmester Anny Winther, som peger på, at der samlet vil komme flere børn i institutionerne og derfor ikke bliver et mindre behov for personale. Hun vil heller ikke afvise, at byrådet næste år eller næste år igen vil afsætte midler til for eksempel en ny børnehave, men at behovet først skal dokumenteres. Til gengæld fremhæver borgmesteren, at kommunen vil få et enstrenget system ved at flytte fritidshjemsbørnene til skolernes fritidsordninger. - Det er jo kun i Støvring by, at man har haft den mulighed med fritidshjem. I de andre byer er børnene henvist til skolefritidsordningerne. Der har reelt ikke været nogen valgmulighed, betoner Anny Winther. Hun fremhæver desuden, at man kan udnytte skolernes lokaler bedre ved at have skolefritidsordninger fremfor fritidshjem, sådan at børnene kan have en struktureret formiddag på skolen med undervisning og eftermiddag på samme skole med friere rammer.