Enkeltskroget olietanker på grund i Østersøen

KLAIPEDA:Allerede inden grundstødningen sent onsdag i Klaipeda i Litauen var det 23-årige olietankskib "Princess Pia" berygtet, fordi det er en af de forholdsvis store enkeltskrogede skibe, der under bekvemmelighedsflag og med uigennemsigtige ejerforhold sejler olie gennem de snævre farvande i Østersøen og Kattegat. Greenpeace kræver på baggrund af ulykken handling af EU's stats- og regeringschefer. "Princess Pia", der så sent som i 2000 var skyld i et mindre olieudslip i Sydamerika, kom ifølge de foreløbige oplysninger ud af kurs og stødte med 55.000 ton svær brændselsolie i lasten på grund cirka 40 meter fra Klaipedas sydlige havnemole. Grundstødningen fandt sted trods roligt vejr og god sigt. Havnemyndighederne afviste torsdag over for flere internationale nyhedsbureauer, at olie er kommet ud i vandet, mens Greenpeace citerede en kilde på havnen for, at der er sket et udslip. Fire slæbebåde måtte opgive at få "Princess Pia" fri af grunden, hvorefter myndighederne nu overvejer muligheden for at pumpe en del af skibets last over i et andet skib. - Vi prøvede at trække skibet fri, men det lykkedes ikke. Nu vil vi forsøge at losse en del af olien for at få skibet fri og ud på dybt vand igen, sagde havnefoged Viktoras Lukosevicius til nyhedsbureauet AFP. Ifølge Greenpeace råder havnemyndighederne ikke for øjeblikket over et skib, der kan bruges til denne losning. Miljøorganisationen finder de stramninger, som EU's transportministre blev enige om forleden, utilstrækkelige. Ministrene lagde op til, at enkeltskrogede tankere med en last af svær brændselsolie og en alder på over 15 år forbydes i EU-havne i 2010, men initiativerne afhænger muligvis af velvilje i den internationale skibsorganisation IMO. - Et umiddelbart forbud mod enkeltskrogede olietankere må gælde for alle, der sejler med farlig last, og desuden forlanger vi fuld og ubegrænset erstatningspligt for redere og oliebranchen i tilfælde af ulykker, siger Dan Hindsgavl, organisationens talsmand. "Princess Pia"s grundstødning kommer knap en måned efter, at en anden aldrende og enkeltskroget olietanker, "Prestige", forliste og forårsagede en oliekatastrofe ud for den spanske vestkyst. "Princess Pia" har ifølge de foreløbige oplysninger dobbeltskrog i bunden, men ikke i siderne. Det menes at være ejet af enten et amerikansk eller et argentinsk selskab. Det sejler under panamansk bekvemmelighedsflag og er godkendt af klassificeringsselskabet Det Norske Veritas, som har sagt god for fem af de 66 skibe, der nu er på EU's sorte liste. "Princess Pia" stødte i 1995 på grund i Orinoco-floden i Venezuela, men kom senere fri igen og sejlede videre for egen kraft. I 2000 stødte "Princess Pia" ifølge nyhedsbureauet Reuters sammen med en slæbebåd ved La Plata i Argentina, hvilket betød udslip af 2000 liter olie. "Princess Pia" har i den senere tid været til leje på verdensmarkedet til en tur til fjernøsten. Det har, ligesom det var tilfældet med det lignende skib "Byzantio", ført til spekulationer om, at skibet umiddelbart efter losning skal til ophugning i en asiatisk havn. /ritzau/