Boligøkonomi

Enker snydes for boligstøtte

Mange enker og enkemænd får ikke den boligstøtte, de er berettiget til

FREDERIKSHAVN:Sagen om en 83-årige pensionist, som i godt 20 år blev snydt for boligstøtte, er ikke enestående. Der findes talrige eksempler rundt omkring i landet. Eksempler, som kun bliver opdaget, fordi de efterladte bliver opmærksomme på problemet. - Min mor har oplevet det samme, fortæller Jette Liisborg. Hendes mor, der bor i Horsens Kommune, blev enke for 17 år siden og fik nedsat sin boligstøtte. Først for nylig kommer moderen i snak med en anden enke i samme boligblok, som fortæller om reglen om arealdispensation. - Min mor blev fejlinformeret, da hun blev alene. I august i år fik hun efterbetalt den manglende boligstøtte for de seneste fem år, men de cirka 100.000 kroner, hun skulle have haft for de første 12 år, får hun aldrig. Jeg synes, det er forargeligt. Min mor blev gammel før tid på grund af de økonomiske problemer, hun fik da min far døde, fortæller Jette Liisborg. Masser af fejl Boligselskabernes Landsforening kan fortælle om adskillige næsten enslydende historier. Sagerne om manglende boligstøtte blev rejst i Folketinget i april 2003, hvor daværende socialminister Henriette Kjær (K) på et spørgsmål fra Grethe Schødts (S) oplyste, hvor mange, der fik arealdispensation i de enkelte kommuner. I Frederikshavn Kommune var tallet 271, og 1. december i år var det steget til 280 af i alt 2400 borgere, der modtager boligstøtte. Ministerens svar viste et nul ud for den østjyske kommune Børkop. Efter en henvendelse fra Boligselskabernes Landsforening viste det sig imidlertid, at 10 enlige pensionister fik forkert beregnet boligstøtte. Til sammen fik de herfeter efterbetalt 230.000 skattefri kroner Stikprøver i otte andre kommuner viser samme mønster: Kommunerne glemmer reglen om arealdispensation og masser af enlige pensionister får ikke den boligstøtte, de har krav på.