Lokalpolitik

Enlig kritiker i udvalg har ret

Glædeligt at kommunen bliver hindret i at begå ulovlighed, siger Steen Andersen (UP)

FJERRITSLEV:Afgørelsen fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om den ulovlige overpris på en byggegrund i Dalhøjen-udstykningen i Fjerritslev hilses velkommen af kommunalbestyrelsesmedlem Steen Andersen (UP). Han indbragte sammen med Søren Grøn (UP) spørgsmålet om købsaftalen mellem Fjerritslev Kommune og Fjerritslev Boligforening for ønkonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K). Efter en vurdering i Told & Skat er det afgjort, at der maksimalt må tages 180 kr. pr. kvm. for den nævnte grund. Den planlagte købsaftale opererede med en pris på 256 kr. pr. kvm., hvilket betød at grundkøbet ville gå lige op med det lovpligtige kommunale tilskud til byggeriet. Dette princip blev der nikket til af et flertal i byrådet i fjor, da man vedtog det såkaldte skema A til byggeriet. - Jeg spurgte dengang som medlem af økonomiudvalget, om det var en lovlig fremgangsmåde, og det svarede alle andre ja til. Men jeg har aldrig troet på princippet med at udregne grundprisen efter det lovpligtige tilskud. Faktisk mener jeg, det ligner pamperi at indgå den slags aftaler, siger Steen Andersen. - Meningen er jo, at tilskuddet skal komme lejerne tilgode i form af en lavere husleje. Det er heller ikke sikkert, at prisen skal være 180 kr. Det er maksimum, og nu må nye beregninger vise, hvad prisen skal være. Det er ren teknik, fastslår Steen Andersen. - Kommunen var godt på vej til at foretage sig noget ulovligt, og det er jeg da glad for, at vi har forhindret. Mente det var o.k. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) siger, at man naturligvis retter ind til højre efter en ministerafgørelse. - Vi mente i økonomiudvalget, at når en køber er parat til at betale en bestemt pris for en grund, er det markedsprisen. Den høje pris ville jo også gavne kommunens pengekasse, siger Otto Kjær Larsen. - Nu bliver prisen sikkert de 180 kr. pr. kvm. i stedet. Borgmesteren oplyser, at der er aftalt møde mellem kommunen og boligforeningen i denne uge. Den endelige godkendelse af grundsalg og byggeri ventes på dagsordenen i byrådssalen i maj.