EMNER

Enøjet og indædt angreb

Svar til ”Her går grænsen” (20.1.): Kære Holger Graversen. Det synes jeg også! Der bør være en grænse for, hvor primitivt og ubegavet et folketingsmedlem, som oven i købet udnævner sig selv til ”kender” af Israel/Palæstina-konflikten, enøjet udtrykker sig.

ISRAEL/GRAVERSEN:Svar til ”Her går grænsen” (20.1.): Kære Holger Graversen. Det synes jeg også! Der bør være en grænse for, hvor primitivt og ubegavet et folketingsmedlem, som oven i købet udnævner sig selv til ”kender” af Israel/Palæstina-konflikten, enøjet udtrykker sig. Nu argumenterer din moddebattør Lars Nielsen stille og sagligt på bedste vis for et mere nuanceret synspunkt; men da dit indlæg er så præget af følelsesladede, usaglige udtryk, kan jeg ikke lade være med at kommentere et par enkelte af dine udgydelser. Du skriver, at det, vi har været vidner til - især siden 1967 - af ulovlig selvtægt fra Israels side er en historisk skamplet på USA’s udenrigspolitik og en skamplet på Israels historie. Må jeg minde dig om en oktoberdag i 1973 (altså efter 1967), da Israel helt uden forudgående varsel blev angrebet af sine arabiske naboer. Det var det, der siden blev kaldt Yom Kippur-krigen. Det svarer til, at Danmark blev angrebet julenat. Med den yderste opofrelse og under store tab lykkedes det israelerne at standse invasionen i Golan og ved Suez. Styrkeforholdet var i Golan i mandskab 1:30 og i kampvogne 1:6 i angribernes favør (kilde FN’s Military Observers). Var det en skamplet på Israels historie, Graversen? Tror du ikke, du skal have opfrisket din kenderviden på området, før du melder så bombastisk og enøjet ud? Hvad kender jeg til det? Jo, jeg var tilfældigvis til stede, da det skete. Med hensyn til Gaza bør du overveje om halvanden million mennesker drømmer om en selvstændig og frugtbar fremtid i et sandet ørkenområde langs Middelhavet på størrelse med Langeland. Det kan i hvert fald ikke være som kartoffelavlere. Enhver ved, at befolkningen lever af midler, som fortrinsvis stammer fra donationer fra Vesteuropa, og som hovedsagelig koordineres gennem FN. Våbnene får de fra ”De arabiske Brødre” fortrinsvis Iran. Hvad kender jeg til det? Jo, jeg har tilfældigvis været i Gaza. Den halvanden million menneskers drøm om en selvstændig tilværelse kunne utvivlsomt realiseres, hvis israelerne i de omgivende områder flyttede eller blev fordrevne, og dette kunne jo være en af grundene til at sende 6000 raketter på må og få i hovedet af dem. Du slutter dit indlæg med, Graversen, at du væmmes over ”jødernes” behandling af palæstinenserne. Når du nu alligevel skal til at sætte dig ind i tingene, kan jeg anbefale dig at studere EU’s definition på ”antisemitisme.” Det er måske for meget forlangt, at du skulle have så megen selverkendelse, at din væmmelse kan rettes indad mod dig selv. Jeg mindes, da jeg i 1966 for første gang besøgte Jerusalem, og som alle andre turister stod ved foden af Grædemuren, det som israelerne betragter som deres største helligdom, da det er det eneste, der er tilbage af Salomos tempel. I 1966 var Østjerusalem besat af Jordanerne, og jøder var forment adgang. For vi andre var der i det ene hjørne af muren anbragt en pissoir, så så vi kunne forrette vores nødtørft op ad jødernes helligdom. Du væmmes ved israelernes forsvar for at kunne leve i fred og tryghed, Graversen. Det gør jeg ikke; men jeg græmmes ved at læse dine unuancerede, uoplyste indlæg om samme emne. For god ordens skyld skal jeg fortælle, at mine erfaringer og oplevelser fra området ikke blot stammer fra Israel og Gaza. Jeg har også opholdt mig i Libanon, Syrien, Jordan og Egypten. P.S.: Jeg kan ikke anbefale dig at søge yderligere oplysninger hos din partifælle Mogens Lykketoft i denne sag. Han er efter min bedste mening ikke længere blot enøjet; men har efterhånden udviklet et blindt had til alt, hvad der er amerikansk og israelsk, hvilket han som du ikke. undlader at fremføre ved enhver lejlighed.