EMNER

Enorme vand-mængder under eternitgrunden

Der er meget mere grundvand end først antaget under den tidligere eternitgrund i Aalborg.

Derfor gav kommunens forsyningsudvalg i går tilladelse til. at entreprenørfirmaet Søren Enggaard A/S må sætte meget mere tryk på de pumper, der skal gøre det muligt at gennemføre et projekt med kontorbyggeri på grunden. Byggeriet kræver en midlertidig sænkning af grundvandet, og entreprenøren havde i første omgang søgt og fået tilladelse til at oppumpe 120.000 kubikmeter vand og højst 440 kubikmeter i timen. 10-dobling Undervejs i arbejdet er man imidlertid stødt på et kraftigt vandførende kalklag, der fuldstændig har ændret forudsætningerne for tilladelsen. Vandmængden er således mere end 10-doblet, og forsyningsudvalget har givet en ny tilladelse, så der nu må oppumpes godt 1,4 million kubikmeter indtil 1. april og højst 600 kubikmeter i timen. - Der er ingen problemer i det her, ud over at det bliver dyrere for bygherren. Havde de i første omgang søgt om 1,4 million kubikmeter i stedet for 120.000, så havde de fået tilladelsen allerede dengang, bemærker forsyningsrådmand Tommy Eggers (DF). De større vandmængder har efter kommunens bedste overbevisning ingen negative indvirkninger på de omkringliggende bygninger - men skulle der alligevel opstå problemer, er det bygherren, der har et eventuelt erstatningsansvar.