Golf

Ens betingelser for alle

Lars ODDERSHEDE: - Vi passer selv banen. Arkivfoto: Henrik Louis

Lars ODDERSHEDE: - Vi passer selv banen. Arkivfoto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV:- Golf er en sport for alle. Det siger formand for Brønderslev Golfklub, Lars Oddershede. Han og den øvrige bestyrelse er forundret over, at byrådet stryger tilskuddet til Brønderslev Golfklub. - Det er med stor undren, at vi gennem pressen har erfaret, at tilskuddet til golfklubben falder væk. - Bestyrelsen finder bortfaldet noget besynderligt, idet vi har erfaret, at der ikke sker ændringer i de sportsklubber, som får deres anlæg passet af kommunen. - Golfklubben blev i sin tid tildelt tilskuddet, fordi klubben selv passede sit anlæg. - Vi finder, at der må være lige betingelser for sportsklubberne i kommunen, således at der ikke énsidigt skæres i Brønderslev Golfklubs tilskud, men foretages en omfordeling, når/hvis der skal ske besparelser, bemærker Lars Oddershede. Han tilføjer, at tidspunktet for bortfaldet endvidere er meget uheldigt for klubben, idet regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. - Budgettet for perioden 1. oktober 2008 og frem til 30. september 2009 er netop lagt på plads af bestyrelsen. - Vi håber, at byrådet vil ændre opfattelse, da golf er en sport for alle, siger Lars Oddershede.