Ens tilbud til ældre i kommunen

Der skal ske en harmonisering på aktivitetsområdet

Aktivitetscentret grønningen bibeholdes. Arkivfoto

Aktivitetscentret grønningen bibeholdes. Arkivfoto

Der sker nu en harmonisering af aktivitetsområdet på ældreområdet. Brønderslev Kommunes socialudvalg går ind for en tilpasning på en række områder. Ifølge socialudvalget er der behov for en omorganisering og harmonisering for at skaffe ensartethed og bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Harmoniseringen af aktivitetsområdet er en proces, der skal igangsættes i flere tempi, da der på nuværende tidspunkt er stor forskel på niveauet/mulighederne for at deltage i aktiviteterne. De fysiske rammer er vidt forskellige. Der er to velfungerende aktivitetscentre – Grønningen i vest og Rosendalcentret i øst. Og desuden er der, hvad der kaldes mere eller mindre velfungerende aktivitetsrum på plejecentrene, der til dels også skal fungere som beboernes dagligstuer. Aldersro, Tonnishave og Margrethelund har rum specielt beregnet til aktiviteter. – Harmoniseringsforslaget indebærer, at alle beboere får tilbud om at deltage i to-tre ugentlige aktiviteter tilrettelagt af aktivitetsmedarbejderen, der er tilknyttet stedet. Det ene aktivitetstilbud vil være med bevægelse og musik. Det andet tilbud vil have en mere underholdende/social dimension, slår socialudvalget fast. Den tredje ugentlige aktivitet kan – hvis det er muligt og ønskeligt – være tilrettelagt i samarbejde med de frivillig. Alle ældre i eget hjem, der har særlige behov, får tilbud om at deltage i to-tre ugentlige aktiviteter på det nærliggende aktivitetscenter eller plejecenter. I de to af aktivitetstilbuddene deltager aktivitetsmedarbejdere. Det tredje tilbud er et aktivitetstilbud, der er arrangeret i samarbejde med de frivillige. Der foreslås ens transportmuligheder tre gange ugentligt for ældre i eget hjem, der har særlige behov. Der kan etableres en taxaordning, hvor der er delvis brugerbetaling. Så kommunens bus skal ikke til syn.