EMNER

Ensartede regler

Vi kan alle risikere at komme i konflikt med loven, når vi rejser i udlandet.

Særligt vognmænd og chauffører oplever det som et problem, at man ikke har klare rettigheder, når man så står over for politiet i udlandet. EU-landene har forskellige regler for tilbageholdte eller anklagede EU-borgere. Der er stor forskel på, hvor lang tid der må gå, før man får stillet en tolk til rådighed. Hvordan kan man forholde sig til en anklage, hvis man ikke forstår den? Derfor må medlemslandene blive enige om at sikre en ensartet beskyttelse af EU¿s borgere. EU-kommissionen har fremsat et forslag, som skal give ens rettigheder for tilbageholdte eller anklagede. Det drejer sig bl.a. om adgang til advokatbistand, tolkning og oversættelse. Europa-Parlamentet bakker til fulde op om forslaget. Problemet er, at medlemslandenes regeringer ikke kan blive enige. Man kan kun stærkt opfordre til, at landene snart bliver enige. Vi bør have klare og ensartede regler. Anne E. Jensen medlem af Europa-parlamentet (V)