EMNER

Ensidig kritik

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen er uden tvivl en dygtig mand, der seriøst søger at arbejde med arbejdsmarkedsforhold herunder på det seneste, problematikken, hvor medlemmer fra LO-fagforeningerne siver over i alternative organisationer uden for LO.

Det undrer mig dog, hvorfor en så dygtig og veloplyst forsker som hr. Ibsen bliver ved med at bruge fællesbetegnelsen ”gule” (fornemmer jeg en smule nedsættende omtale her?) om organisationer, der ikke er under LO-paraplyen. Havde hr. Ibsen f.eks. søgt en smule længere tilbage i tiden, ville han opdage, at det, der i dag fremstår som 3F, i sin oprindelse faktisk var en gul fagforening. De faglærte, Fagenes fagforening, ville nemlig i første omgang ikke acceptere, at en fagforening for ufaglærte kom på banen og kaldte sig fagforening. Den blev simpelthen opfattet som gul. Nu var det næppe 3F, som hr. Ibsen havde i tankerne med de gule udmeldinger her. Helt galt går det, når hr. Ibsen med den gule malerpensel tager udgangspunkt i forkerte pejlemærker hvor han f.eks. skriver: De "gule" fagforeninger nægter medlemmer retten til at forbedre deres løn- og arbejdsvilkår gennem strejker. Konfliktretten tages fra dem, når de melder sig ind hos de "gule", hvilket i øvrigt er i strid med både EU-retten og de rettigheder, der er indskrevet i konventionerne i FN"s internationale arbejdsorganisation, ILO. Citat slut Det eneste rigtige her er, at ILO har nogle grundlæggende regler for, hvad der anses for at være en fagforening, og at man naturligvis ikke skal afskære sig muligheden for at konflikte for at forbedre løn og arbejdsforhold. Jeg vil gerne så klart som det overhovedet er muligt, og så håber jeg virkelig, det trænger gennem hr. Ibsens forudindtagede panser: I Danmarks Frie Fagforening har vi ikke afskåret vores medlemmer fra retten til at strejke. Vi har allerede omfattende materiale med egen udarbejdet og moderne hovedaftale liggende klar til brug den dag der bliver rettet op på en af Claus Hjort Frederiksens fadæser, nemlig den, hvor han stoppede lovforslaget: Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af faglige organisationers konfliktret over for virksomheder med overenskomst. Jeg deler bestemt heller ikke hr. Ibsens konklusion, om at alternative organisationers overenskomster pr. automatik skulle blive ringere. De ville efter min opfattelse blive mere jordnært tilpasset ansatte og virksomheder. Vi vil heller Ikke se hovedløse dummemandsstrejker, hvor eneste synlige mål var at få tømt en bugnede strejkekasse og hvor de største vindere var de offentlige kasser der sparede lønnen; men fornuft betonede overenskomster og fornuft betonede konflikter som allersidste mulighed når alle andre muligheder er fuldstændigt udtømte. Samlet set anser jeg hr. Ibsens indlæg som en ensidig kritik af organisationerne som står uden for LO. Jeg kunne i de kritiske ord også have tænk mig at se hr. Ibsens analyse af, hvad der sker med politisk ensidige faglige organisationer som har rigtig mange økonomiske midler at råde over. For ikke så mange år tilbage bevilgede SiD, i dag 3F, 180 mio. kr. til at vælte en lovlig valgt regering. Er det et rimelig fagligt formål? Naturligvis ikke! Det er en klar markering fra en fagbevægelse som er kørt fuldstændigt over gevind og som trænger gevaldigt til konkurrence. Derfor er vi her!