Ensomhed er lige så slemt som rygning

Ensomme personer har større risiko for at blive ramt af sygdomme og depression.

Ensomhed er et menneskeligt livsvilkår, men ensomheden skal tages alvorligt. Ifølge professor John T. Cacioppos, der i mange år har studeret ensomhed, er ensomhed nemlig lige så dødelig som rygning. Det skriver Dagbladet Information. Personer, der over en længere periode føler sig ensomme, har større risiko for blandt andet hjertekar-sygdomme, Alzheimers og depression. Ensomhed er tabu For ensomhed handler ikke om antallet af venner eller hvor meget tid, vi tilbringer alene. - At opfatte sig som isoleret er værre end objektiv isolation, forklarer han på baggrund af sin forskning blandt amerikanske unge: De, der har følelsen af at være ensomme, er ikke nødvendigvis mere alene end de andre. Desværre er det ikke den måde, man generelt opfatter ensomhed. - Det, der er sket i vores kultur, er imidlertid, at vi har fået at vide, at ensomhed er noget, som kun de sære og svage føler, så derfor ignorerer vi signalerne om social smerte, fordi det er skamfuldt, og det fører til kronisk ensomhed, som har meget negative konsekvenser for individet, fællesskabet og samfundet, siger John T. Cacioppo. Vennerne falder fra Årsagen til, at man ikke anerkender ensomhed, som et problem, er, at man i århundrede har studeret mennesket som et enkelt, isoleret individ og glemt, at mennesket er et socialt dyr. Det handler om at erkende det, hvis man er ensom. Gør man ikke det, er det endnu sværere at komme ud af ensomheden. Samtidig kan længere tids følelse af ensomhed give den enkelte en adfærd, der får vennerne til at falde fra. - Vi kan alle føle os ensomme, og på kort sigt gør det os mere humane, fordi følelsen fortæller os, at vi skal bruge mindre tid på arbejde og mere tid på familie og venner, men på længere sigt gør det os mindre humane, forklarer John T. Cacioppo og siger videre, at ensomhed helt biologisk set gør mennesker mere fjendtlige og negative.