Lokalpolitik

Entreprenør afviser nyt Fakta-rygte

Finn Jensen, FJ Byg, klør ufortrødent på med planlagt V. Hassing-projekt

V. HASSING: Det er forkert, når den nye ejer af V. Hassing Kro, Lars Christensen, i disse spalter hævder, at dagligvarebutikskæden Fakta ikke ønsker at slå sig ned i V. Hassing. Det fastslår murermester og entreprenør Finn Jensen fra FJ Byg. Han har planer om at placere en dagligvarebutik i det gamle mejeri ved Springvandspladsen, hvor Hals Byråd er indstillet på snart at få igangsat en byforskønnelse, der også indebærer en samling af byens nye butikker dér. - Jeg var så sent som i torsdag i denne uge til forhandlinger med Fakta, og forhandlingerne foregår stadig, så jeg ved ikke, hvor de andre historier er kommet fra, siger Finn Jensen. Det var i gårsdagens avis, at Lars Christensen fortalte, at han i en mail fra Fakta havde fået en melding om, at sidstnævnte ikke længere ønskede at slå sig ned i V. Hassing. Afkræftet af Fakta Dette bliver imidlertid afkræftet af udviklingschef i Fakta Torben Thinggaard, som over for NORDJYSKE Stiftstidende fastslår, at der fortsat er forhandlinger om at få en Fakta-butik til V. Hassing. Uanset hvad de forhandlinger munder ud i, så påpeger Finn Jensen, at han sideløbende med Fakta-forhandlingerne har kontakt til to andre dagligvarebutikskæder, hvis forhandlingerne med Fakta ikke som ventet skulle føre til noget. Hvem de to andre dagligvarebutikskæder er, ønsker Finn Jensen ikke at afsløre på nuværende tidspunkt, men han understreger, at han kører ufortrødent videre med sit V. Hassing-projekt. Butikker og boliger Det er et projekt, der ud over den nævnte dagligvarebutik omhandler to andre butikker og 12 nye lejligheder. - Det er planen at bygge en lang butiksarkade med tre butikker i stueetagen og 12 nye lejligheder på førstesalen, fortæller Finn Jensen, der ikke er nervøs for endnu ikke at have Fakta-lejrens underskrift på en kontrakt. - Det sker først, når de endelige skitsetegninger er klar, bemærker entreprenøren, der tillige peger på, at også kontrakterne med de to andre butikker i butiksarkaden er tæt på at kunne underskrives. - Der er en seriøs interesse for det her, og jeg har også i hele forløbet haft et godt samarbejde med kommunen om det her projekt, siger Finn Jensen. To i duel Striden om den nye dagligvarebutik i V. Hassing er opstået, fordi både Finn Jensen og Lars Christensen har arbejdet på at en sådan til byen. Lars Christensen er imidlertid løbet ind i modvind, for hans planer gik på at placere dagligvarebutikken på bagsiden af V. Hassing Kro, som han for nylig har købt. En sådan placering har kommunens tekniske udvalg imidlertid ikke kunnet se sig lun på. Det hænger sammen med den kendsgerning, at byrådet - som tidligere nævnt - ønsker at samle butiksudviklingen i V. Hassing omkring Springvandspladsen. Borgerne inddrages Spørgsmålet om Springvandspladsens fremtid og hele byudviklingen i V. Hassing kommer i øvrigt til debat, når der på tirsdag aften er indkaldt til borgermøde om dette emne i V. Hassing Sognegård.