Lokalpolitik

Entreprenør må grave sand

NORDJYLLAND:Et flertal i regionsrådet ser ikke den store fare i, at en entreprenør forsat graver sand fra et område ved Sønderskov mellem Hjørring og Sindal. Sandgraven ligger tæt på et vandindvindingsområde, men for flertallet i regionsrådet vejede det tungt, at der mellem Danmarks Naturfredningsforening, vandværket og jordejerne er enighed om, at opgravningen er forsvarlig. I regionsrådet blev der stemt om, hvorvidt regionen kunne give sit samtykke. Resultatet blev, at de fire SF-medlemmer undlod at stemme, mens de øvrige i regionsrådet stemte for. Inden havde Bente Lauridsen (SF) talt for en udsættelse af sagen. Drikkevandsrisiko Det skete bl.a. med henvisning til, at det på mødet kom frem, at Dansk Folkeparti ikke havde fået alt materialet vedrørende sagen. - Man giver tilladelse til, at der bliver gravet ned til to meter over grundvandet. Det vil indebære en risiko for drikkevandet, mente SF'eren Laurits Krog. Han henviste til, at Hjørring Kommune har problemer med drikkevandskvaliteten, og derfor har fået tilladelsen til rensning med kul. Det gav i regionsrådet en diskussion om den form for rensning af drikkevand, som det nu nedlagte amt i sin tid talte imod. Per Harfeld (V), der i forrige valgperiode var formand for teknisk udvalg i Hjørring kommune, var helt uenig med Laurits Krog i, at kulrensning skulle være en glidebane. Henrik Ringbæk Madsen (S) lagde vægt på den enighed, der er mellem naturfredningsforeningen, vandværket og lodsejerne. Han så en fare i, at området, hvis der ikke blev givet tilladelse til gravning af råstoffer, kunne overgå til at blive landbrugsjord. - Her ville kvælstofbelastning og brug af pesticider kunne indebære en fare for grundvandet. Så i forhold til et forsigtighedsprincip, mener jeg, at det er en god løsning, sagde han.