EMNER

Entusiasme for ny lokal fremtid

God lokal opbakning til at lave skolebygning til kulturhus i Kirketerp.

60-70 personer deltog i fremtidsværkstedet på Kirketerpskolentorsdag aften, hvor en lokal arbejdsgruppe havde lagt op til debat om, hvad man kan bruge skolebygningen til i fremtiden. Arbejdsgruppens forslag er at etablere et lokalt kulturhus - hvis altså resten af lokalbefolkningen er med på idéen. - Det var en meget vellykket aften med mange aktive deltagere. Det ser ud til med så flot en opbakning, at et kulturhus vil kunne realiseres i fremtiden, siger en glad Carl Redmond, tovholder for projektet. - Der var en meget positiv gejst i salen, og folk vil ikke vente på, at der kommer et færdigt projekt. De vil i gang nu, glæder han sig over. Fra svømmehal til drive in-bio Udviklingskonsulent Pia Bonde, Rebild Kommune, guidede igennem de forskellige dele af processen i fremtidsværkstedet. Folk var lidt tilbageholdende i den indledende kritikfase, men så kom man i gang med positive kritiske punkter. I fantasifasen kom der mange innovative idéer på tavlerne, alt fra kulturhus, svømmehal, drive in-biograf til børneteatercenter. Endelig kom der også mange idéer til realiseringsfasen. Carl Redmond oplyser, at arbejdsgruppen nu skal bearbejde de mange forslag, hvorefter folk får mulighed for at tilslutte sig støttegrupper inden for de respektive aktiviteter. Han regner med, at arbejdsgruppen kan bruge internettet til den nødvendige løbende information af de lokale borgere, eventuelt gennem et nyhedsbrev.