Film

ENV-bygningen som biograf og teater

Der kræves ingen særlige mål for en scenestørrelse

SKAGEN:NORDJYSKE Stiftstidende har spurgt skoler, om der var elever, der ville/turde prøve at give et bud på områder, der kunne være med til at skabe bedre muligheder for kommunens borgere i fremtiden. Vi diskuterede, hvad vi anså som noget, der kan skabe liv, og efter at have forkastet planer om at arbejde med et ungdomsråd og lignende faldt vores opmærksomhed på at undersøge mulighederne for at lave en biograf i Skagen. Vi begyndte med at finde ud, hvor den kan ligge. En af mulighederne er ENV-bygningen her i Skagen. Det er en stor og flot bygning med mange muligheder, og så ligger den meget centralt. Det er heller ikke uvæsentligt, at bygningen måske også i kombination med en biograf kan rumme en teatersal. Fordele Vi kontaktede Erik Sørensen, som er centerformand for ENV i Hjørring og Skagen. Han var så venlig at svare på vores spørgsmål, og vi fik en aftale om at se nærmere på bygningen. Som nævnt er det en bygning med mange muligheder. I den nederste etage er der bl.a. to store rum og ét lille rum, som kan bruges til biograf og teater, (maskinhallen). På tegningen er det vist som et rum, men det er to store rum og et lille. Tilsammen er de tre rum ca. 110 m2. Der er også fire små rum, som man muligvis kan bruge til opholdsstue, "slikbutik", billetsalg og toiletter (nuværende kontor, disponibelt rum og akkumulatorrum). Den midterste etage kan bruges til kontorer og et cafeteria. Det ville være oplagt, da der er et køkken. På øverste etage kan der være et lager, hvor drikkelse og madvarer kan opbevares. Der er også en kælder, men den fik vi ikke mulighed for at se. Ulemper Der er også en ulempe ved bygningen, da der er mange små rum. Derfor vil man også blive nødt til at vælte nogle mure, men det kræver, at der skal bruges nogle penge, men der er vel heller ikke nogen, der kan forestille sig, at etableringen af en biograf vil være uden omkostninger. Vi er jo ikke ingeniører eller arkitekter, og vi kan også godt se, at operatørrum, afstand til lærred, lærredstørrelse med mere er forhold, der nøje skal regnes på. Men vi synes, at bygningen rummer så mange muligheder, at man virkelig alvorligt skal tage fat på mulighederne. Helt fint ville det være, hvis der også kunne rummes en teatersal. Dette skulle selvfølgelig være i kombination med biografsalen. Vi har dog hørt, at bygningen måske var for smal til en teatersal. For at undersøge dette kontaktede vi John Hedelund fra Aalborg Teater. Vi spurgte ham, hvilke krav der stilles til en teaterscene. Her tænkte vi på scenebredde og andre forhold, der kan være afgørende, når egnsteatre og "udlånte" teaterstykker skal opføres. Lidt overraskende fortalte han, at der ikke er nogen specielle krav til scenen. Derfor ringede vi til Århus Teater, hvor vi fik at vide, at der kun til nogle få teateropsætninger var specielle krav til scenestørrelse med videre. Så måske kan et grundigt arkitektarbejde godt give mulighed for en teatersal. Bygningen er jo fredet, så en eventuel udvidelse af bygningen vil sikkert give problemer. Vi kan umiddelbart se, at en scene kan blive otte meter bred. Hvad det evt. vil koste at indrette teater og biograf i bygningen kan vi selvfølgelig ikke beregne. Men bygningens vurderingspris ligger på ca. 2,6 millioner, hvilket, når man sammenligner med, hvad huse ellers koster i Skagen, for os virker meget billigt. Erik Sørensen ville heller ikke afvise, at bygningen kan sælges. Penge fra EU? Hvis man forestiller sig, at indvendige omforandringer kan gøres for nogle få millioner, har man her et fantastisk sted til at skabe rammerne for et kulturliv i Skagen. Kan man ikke forestille sig, at der er mulighed for tilskud fra f.eks. EU? Der gives jo tilskud til mange forskellige formål. Vi er jo et udkantsområde, som kæmper for udvikling. Vi kan ikke på kvalificeret vis gå i dybden med arbejdet, men vi vil gerne opfordre andre til at tage idéen op og gå i gang. Vi har kontaktet Hans Nielsen, som har købt "Ørkenfortet". Vi spurgte ham, om han havde planer om at lave en biograf på stedet. Det havde han, men det lød ikke til, at han havde besluttet sig endnu. Vi har også kunnet læse i avisen, at købskontrakten forudsætter, at naturcenteret skal drives videre med det oprindelige formål, så det kan måske nok blive vanskeligt at skabe gode muligheder for en biograf dér. Til sidst har vi kontaktet Aalborg Biograf for at få målene på biografsæder. Her fik vi et par internetadresser, hvor vi kunne læse om udstyr/inventar til biografer/teatre. Vi fandt målene for nogle sæder og regnede ud, at der ca. vil være plads til 90 personer i ENV bygningen. Det har været spændende at arbejde med teater- og biografplaner, og det har været dejligt, at alle vi har snakket med har været rare og bakket os op. Vi er ikke i stand til i detaljer at undersøge mulighederne for at benytte ENVs bygning, men vi håber, at andre vil fortsætte, hvor vi slap. Mulighederne er der, og vi mener, at et kulturtilbud som en biograf og et teater vil være medvirkende til, at alle aldersgrupper vil finde Skagen mere interessant at bo i end nu.