Energiselskaber

ENV er afventende i sag om bredbånd

BRØNDERSLEV:- Det er beklageligt, at ENV’s repræsentantskab 20. april havde udsat deres beslutning om deltagelse til en behandling først i august. Det sagde formand for Brønderslev og Oplands Elforsyning, Erling Andreasen, på repræsentantskabsmødet i går. Der håbes dog fortsat på bred opbakning. Han oplyste, at der 3. maj blev holdt et formand-/næstformandsmøde for alle fire selskaber - BOE, ENV, ESV og HHE. - Det var et meget positivt møde, idet ENV beklagede den uheldige situation, de var medvirkende til, at bringe os andre i. - Men ENV har ikke trukket sig og håber fortsat på at kunne tilslutte sig samarbejdet på et senere tidspunkt, sagde Erling Andreasen. Han tilføjede, at ESV, HHE og BOE imidlertid alle var enige om at arbejde videre. - Jeg kunne her videregive den klare opbakning fra BOE’s repræsentantskab til at fortsætte. - Også selv om den nye økonomi ikke er afklaret. Det har vi samtidig bedt COWI stå for, og vi forventer at modtage en ny ”barberet” forretningsplan kun for de tre selskaber. - Vi forventer således at kunne godkende BOE’s indtræden i Bredbånd Nord på bestyrelsesmødet 13. juni 2006 og herefter at kunne få selskabet endeligt konstitueret på et møde 16. juni her hos BOE, hvorefter offentligheden får yderligere bested. - Jeg forventer herefter, at vi på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 22. juni kan få de nye bevillingsbeløb godkendt, sagde Erling Andreasen, der ikke lagde skjul på, at han og håber på repræsentantskabets positive medvirken hertil.