Tyverier

Epoka beskylder nyt IT-firma for tyveri

IT-firmaet Epoka beskylder konkurrenten CESS med fhv. Epoka-ansatte for tyveri af både koncept og database. Det er det pure opspind, siger direktøren for CESS, der kalder ransagning og retssag for hetz

PANDRUP:Epoka Group A/S trækker nu et andet IT-firma, Computer Enterprise Storage Solutions (CESS) i retten. Epoka vil sagsøge CESS for overtrædelse af markedsføringsloven, tyveri og omgang med stjålne varer samt erstatning for mistede indtægter, oplyser Jan Ole Brandrup, adm. direktør for Epoka i Pandrup. Det sker efter ransagning hos CESS på foranledning af fogedretten. - Tilsyneladende er CESS' forretninger baseret på Epokas koncept, ide og ikke mindst vores database, siger Jan Ole Brandrup. Direktør for CESS, der har syv ansatte, er Jens Bjørn Kristensen. Han var tidligere product manager hos Epoka, og CESS tæller i dag yderligere fem medarbejdere med en fortid hos Epoka. Begge virksomheder køber og sælger brugt edb-udstyr. Jens Bjørn Kristensen afviser Epokas påstande og mener, der er helt andre årsager til retssagen. - Der er tale om en hetz. Det er ikke korrekt, at vi har overtrådt markedsføringsloven. Beskyldningerne om tyveri og omgang med stjålne varer er det rene opspind. Det har intet på sig, siger Jens Bjørn Kristensen. Strid om beviser Epokas mistanke opstod, da alle virksomhedens "top 30 kunder" blev kontaktet af CESS. - Derefter begyndte vi at indsamle beviser, som vi forelagde fogedretten i Aalborg 9. maj. Retten mente, at beviserne var så stærke, at der skulle foretages en ransagning, fortæller Jan Ole Brandrup. Ransagningen hos CESS på Gjøl blev foretaget af to uvildige IT-eksperter udpeget af retten, en dommer samt to ansatte fra Epoka. - Men vi fandt ikke flere nye beviser. Kun de beviser, som altså var stærke nok til, at vi kunne få gennemført ransagningen. Vi har en formodning om, at CESS var blevet advaret i forvejen, siger Jan Ole Brandrup og tilføjer, det kan være sket, da retten skulle finde de uvildige eksperter. Jens Bjørn Kristensen kalder ransagningen for spild af tid. - Der var intet at komme efter for dommeren og eksperterne, og de tog intet med sig, siger han. CESS-direktøren mener, der ligger helt andre årsager bag anklagerne, nemlig at Epokas ledelse vil forhindre medarbejdere i at etablere konkurrerende virksomheder. - Epoka prøver at skræmme sine ansatte fra at skabe sig et nyt liv, hvis de skulle forlade Epoka, siger han og tilføjer, at flere af CESS-medarbejderne enten er fyret fra Epoka eller selv har sagt op p.g.a. løftebrud. Han ser ikke CESS som konkurrent til Epoka. - Vi er i en anden niche og har slet ikke den samme kapital. Vi har intet udestående med Epoka. Vi vil bare drive vores lille fima med de værdier, vi vil leve efter, tilføjer Jens Bjørn Kristensen. Slut med revolvermetoder Jan Ole Brandrup understreger, at Epoka lægger sag an for at beskytte sine 60 medarbejdere og virksomheden, men også for at forbedre branchens rygte. IT-branchen har gennem mange år været præget af, at medarbejdere har forladt deres arbejdspladser for at starte for sig selv. - Branchen har været præget af disse knopskydninger og fået et rygte om en branche med hurtige penge og revolvermetoder. Vi prøver at give branchen en mere seriøs indgangsvinkel, også fordi kunderne i dag stiller større krav om levering, service og sikkerhed. Derfor er det vigtigt for os at signalere, vi er seriøse, siger Jan Ole Brandrup. Epokas omsætning har rundet 300 mio. kr. om året, og virksomheden køber brugte maskiner i eksempelvis Australien eller USA og sælger dem ofte videre til kunder i andre verdensdele. Maskinerne er kun et år eller to gamle og koster mange millioner kroner, men det ikke altid, at Epoka har en køber på hånden. Derfor er det afgørende, at medarbejderne har et godt kendskab til virksomheder i udlandet. Derfor er det interessant for konkurrenter at kende Epokas kunder. Det er endnu ikke afgjort, hvornår retssagen finder sted.