Er alvoren forstået?

Valget er overstået, danskerne har talt. Det skaber en ny regering. I skrivende stund er det uvist, om regeringen bliver knaldrød eller mere lys i farven.

Uddannelse 29. september 2011 06:00

Uanset regeringens sammensætning er der dog brug for at mane til forstandighed. Gældskrisen raser med uformindsket styrke i hele den vestlige verden. De gensidige beskyldninger internt i EU og på tværs af Atlanten tager til. Knapheden på kapital og knapheden på politisk mod til at gennemføre nødvendige reformer skaber uro og dermed usikkerhed for befolkningernes fremtid. I Danmark har vi klaret os bedre end i de fleste andre lande. Trods en lille åben økonomi, som påvirkes fundamentalt af ydre forhold, er det lykkedes Danmark at fastholde en ansvarlig kurs i den økonomiske politik. Det skyldes naturligvis det fundament, som blev skabt i de gode år, hvor VKO-flertallet trods pres fra venstrefløjen sørgede for, at de offentlige udgifter ikke steg mere, end at vi kunne betale vores nettogæld. Og mere til, så vi stod med et overskud, da krisen satte ind. Yderligere har flertallet (før og efter valget) bestående af VK, DF og de radikale vist handlekraft og aftalt grundlæggende reformer, som bidrager til vækst i stedet for ny gæld. I vores nye rolle som oppositionsparti skal vi i Venstre bidrage til konstruktivt, men også konsekvent at fortsætte den økonomiske kurs for Danmark. Det forudsætter imidlertid, at en ny regering også tager ansvaret på sig. Udgifter og indtægter skal afstemmes og det skal ikke ske ved, at øge statens indtægter gennem kortsigtede løsninger. Nye skatter og afgifter på danskerne og danske arbejdspladser er ikke svaret. Det er derimod effektiv anvendelse af ressourcerne - og det kan lade sig gøre. Et eksempel herpå er uddannelsesområdet, hvor genopretningspakken naturligt var en hård omgang for sektorerne, en hvor man - selvom man har bidraget til den fælles kasse - i sektorerne har formået at tiltrække og fastholde flere unge end nogensinde tidligere. Flere unge starter i ungdoms- og videregående uddannelse. Det betyder helt konkret, at vores unge i højere grad end i udlandet uddanner sig i stedet for at blive en del af en kø af ledige. Forudsætningen for at f.eks. denne succes kan fortsætte er imidlertid, at der er hånd om økonomien og at vi ikke skader private virksomheders konkurrenceevne, da de jo bidrager med de ressourcer, som skal 1. uddanne fremtidens unge og 2. skabe job til dem. Dette skrives i det håb, at rød blok også har forstået alvoren og fremlægger et regeringsgrundlag, som tager hånd om Danmark - selvom det kommer til at koste S-SF en stribe løftebrud. Det vigtigste er Danmarks fremtid.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...