EMNER

Er balance ikke lig med ligevægt?

For regeringens familie- og arbejdslivskommission er kodeordet åbenbart balance.

Balance mellem arbejdslivet og familielivet. Jeg havde hidtil gået rundt og troet, at balance havde noget med ligevægt at gøre. At arbejdet og familien måtte fylde en lige stor del af livet. Dette er åbenbart en forældet forståelse af begrebet balance, for ifølge regeringens kommission handler begrebet udelukkende om at tilpasse, lette og minimere familielivet, så man kan arbejde endnu mere. Men hvorfor denne mangel på balance? Undersøgelser viser at danskere er blandt de folkefærd, der i forvejen arbejder allermest. Samtidig bliver flere og flere stresset og udbrændte tidligere og tidligere. Vi burde i stedet sætte arbejdstiden og –tempoet ned, og fordele arbejdet. Dette vil give overskud og tid til familie og fritid, og nedbringe stress og andre livsstilssygdomme. Men så visionært kan en kommission nedsat af regeringen vel ikke tænke.