Hospitaler

Er billig løsning også den bedste?

SYGETRANSPORT:Amternes budget skal snart vedtages, og derfor skal man nu have klarlagt, hvem der skal have hvad. Som bekendt er et af områderne under amterne, de offentlige sygehuse, og det er jo et af de steder, hvor man næsten aldrig kan afsætte penge nok. Folks helbred er nu en gang vigtigt. Både læger og sygeplejersker yder en stor indsats, inden for de økonomiske rammer der er lagt for dem, men der er jo næsten altid ting som man måske kunne ændre til det bedre. Noget, som jeg gerne vil påpege, er transporten fra hjem til behandling, af eks. folk til daglig strålebehandling. Her er tale om folk, som i forvejen er ramt af en livstruende sygdom, og som derfor har brug for alle deres kræfter, for at blive raske igen. Ikke desto mindre kan disse patienter opleve, at de nærmest skal køres landsdelen rundt for at nå til Aalborg Sygehus. Er det rimeligt? Ja vel er det nok mest økonomisk, men er det også gavnligt for patientens helbred? Lad mig give et eksempel, som jeg hørte forleden: En patient skulle blive hentet i sit hjem kl. 6.15 for at være til behandling kl. 8.00. Imidlertid var bilen forsinket, og kom først kl.6.50. Efter turen rundt i landsdelen kom patienten for sent til sin afsatte tid og blev derfor sat til at vente, da personalet naturligvis havde taget en anden ind. Altså nok en gang ventetid! Var det ikke mere rimeligt, når nu der er tale om svært sygdomsramte personer, at det var en lokal, som sørgede for transporten af den enkelte patient, så vedkommende kan transporteres direkte til og fra hospitalet uden en masse ekstra kørsel? Vel vil det altid være billigere at samle tre-fire patienter, på samme køretur, men hvilken indvirkning har det på den enkelte patient som skal tilbringe timer i bilen, på trods af sin svære sygdom, og sin deraf følgende store træthed? Kan vi være det bekendt, eller kan amtet måske gøre det lidt bedre?