Jammerbugt

Er borgerlisten tværpolitisk

Der er al mulig grund til at byde alle velkomne, som vil deltage i det kommunalpolitiske arbejde. Det gælder også de kandidater, som stiller op for Borgerlisten.

Ole Stavad.

Ole Stavad.

Listens talsmand Jane Andersen fortæller om vanskelighederne med at skaffe kandidater. Har man overvejet, om det også kan skyldes, at Borgerlisten i byrådet meget entydigt har bundet sig Venstre og Dansk Folkeparti. Det gør man når der stemmes i Byrådssalen. Det gør man med fælles læserindlæg sammen med Venstres ordfører Lars Holt og Dansk Folkepartis Kim Bennike. Rygterne fortæller også, at man planlægger at gå i valgforbund med Venstre og Dansk Folkeparti til valget den 17. november. Er det rigtigt? Hvis det er rigtigt, vil en stemme på Borgerlisten lige så godt kunne ende som en stemme på Venstre eller på Dansk Folkeparti. Det er helt efter reglerne, men så det er svært at opfatte Borgerlisten som tværpolitisk eller partipolitisk neutral.