Lokalpolitik

Er byrådene mon sat ud af kraft?

FORBINDELSE:At flere gode kræfter arbejder for naturen og imod en ny motorvej vest om Aalborg, er DF's Anita Knakkergaard et godt eksempel på. Hun har stillet spørgsmål til Transportministeren, og af NORDJYSKE fremgår det at "Ministeren vedgår dog, at da spørgsmålet om linieføring senest var på dagsordenen i byrådet i Aalborg i November 2006, var der ikke flertal for at anbefale hverken en vestlig eller en østlig linieføring. Det tolker ministeren således, at "den politiske behandling gav et uklart billede af kommunens holdning til en tredie Limfjordsforbindelse". Dermed bekræfter ministeren, hvad vi hele tiden har påpeget, nemlig at byrådet ikke har fået lov til at tage stilling, og at Borgmesteren dermed er gået enegang ved at være med i en anbefalelse af en vestlig linieføring. Alle i byrådet har haft mulighed for at tage sagen op siden 2006, men ingen har gjort det. Hvorfor? Er det af frygt for et fremtidigt valgsamarbejde, eller af frygt for at miste givtige udvalgsposter, hvis "man" stiller spørgsmål ved fremgangsmåden? Er byrådene rundt om sat ud af kraft til fordel for enevældige borgmestre?