EMNER

Er demokratiet sparet væk?

Jan Nørgaard fra Ø. Brønderslev er usikker på, om demokratiet fortsat eksisterer. Han føler ikke, at politikerne lytter til ham som borger, når der skal spares

Er demokratiet blevet sparet bort? Svaret på ovennævnte spørgsmål må forblive ubesvaret indtil Brønderslev Kommune har vedtaget budgettet for 2012. Som medlem af forældrebestyrelsen i Børnehaven Myretuen i Øster Brønderslev og far til to piger i børnehave alderen, kan man godt få det indtryk. Jeg anerkender det faktum, at der skal spares mange penge på budgettet og det er en proces, som jeg gerne vil bidrage til. Jeg har været vidende om 3 dialogmøder med politikerne, hvoraf jeg har deltaget i de 2. På disse møder er der blevet fremlagt mange gode og konstruktive forslag til, hvor og hvordan kommunen kan finde de krævede besparelser. Mange af disse forslag kan ligeledes læses i diverse høringssvar og referater fra det sidste møde, som blev overrakt til den konstitueret formand for Børne- og Skoleudvalget (BS) - Lone Birkmose Lex. Så kan jeg undre mig over, at det umiddelbart virker som spildt arbejde. Ingen af disse forslag er nævnt i referatet fra BS møde 16. august 2011, hvor der står "Udvalget indstiller, at afdækningskataloget i sin nuværende form indgår i den videre budgetproces." Desuden tyder alt på, at det forslag om sammenlægning af børnehaverne i Øster Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Brønderslev bliver gennemført. Det til trods for, at hovedparten af medarbejderne, lederne og forældrebestyrelser er imod den løsning, indtil det fysisk er muligt at ligge børnehaverne sammen. Så er det, jeg får den tanke, at jeg har været en del af en skueproces med det formål, at politikerne kan sige, at alle brugere har været inddraget. Ja, vi har været "inddraget", men er ikke blevet hørt. Det leder tankerne hen på en styreform, som vi - mig bekendt - ikke praktiserer i Danmark. Efter min mening så ville vores politikere høste mere anerkendelse, hvis de ville "tone rent flag" og erkende, at de dybest set ikke er interesseret i deres vælgere, når de først er blevet valgt. Det er med den følelse, som jeg sidder tilbage med efter det her forløb, som nærmer sig sin afslutning. Afmagten over, at dem længst væk fra det daglige arbejde, ønsker at bestemme og styre uden at lytte til de personer, som sidder med fingeren på pulsen i det daglige, er stor. Det ville tjene politikerne til ære, hvis man ville erkende sine - om end få - begrænsninger og lytte til omverden. Når pengene er få, som de er i øjeblikket, så må det efter min mening handle om, at vi prioriterer de "varme hænder" ude ved borgerne frem for de "kolde hænder" i administrationen. Vi må prioritere omsorgen og kærligheden til vores medmennesker frem for alt det administrative bøvl og rapporterne, som de færrest læser og bruger til noget. Ja, det er et postulat! Vi må have tiltro til, at de offentlige ansatte yder efter bedste evne og derfor skal de ikke belemres med administrative procedurer, som optager en stor del af deres tid. Jeg appellerer til politikerne i Brønderslev Kommune om at lytte til og bruge nogle af de mange og gode forslag, som borgerne har fremlagt og ikke bare vælger fra den hylde, som embedsmændene i kommunen har opstillet.