Lokalpolitik

Er der brug for en udvidelse?

Det er mange års snak frem og tilbage og med spredt fægtning, der nu er endt med konkrete forslag, som kan opfylde nogle af de ønsker, man har om at få en større havn i Sæby.

Det er altid et ømtåleligt spørgsmål, når der røres ved noget eksisterende. På den ene side er de mennesker, der gerne vil bevare det oprindelig miljø og atmosfære, og på den anden side møder vi mennesker, der ser muligheder for øget vækst i at udvidde og altid i respekt for det eksisterende. Sæby Havn ér unik og speciel ved den hyggelige stemning, der er på havnen, nær ved byen og med udsigt til kirken. - Det er noget, vi skal forsøge at bevare og underbygge i en kommende udvidelse af havnen. Samtidig skal vi sikre det økonomiske fundament for udvidelsen, for prisen for et ny bassin til lystbåde er så høj, at man ikke bare kan gå i gang uden at vide præcist, hvordan udvidelsen skal finansieres. Det sagde formanden for kommunens plan- og miljøudvalg, John Christensen (V), da NORDJYSKE Stiftstidende 1. december 2008 præsenterede planen. Tre skitser Tre skitseoplæg til, hvordan havneudvidelsen kunne tænkes gennemført, lever op til de to hovedkrav. Udgangspunkter for tre visionsoplæg, som arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard har udarbejdet i samarbejde med Frederikshavn Kommune, er, at havnen udvides mod syd og at de industriarealer, hvor der i dag er maskinfabrikker, indgår i planen. - Visionsoplægget er præsenteret for havnen, havnens brugere, kommunalpolitikere, kommunale embedsfolk og de nærmestboende, og her var der naturligvis forskellig opfattelse, men dog også en overordnet enighed om, i hvilken retning, der skal arbejdes videre, siger John Christensen. Hasløv og Kjærsgaard har udarbejdet tre visioner for, hvordan der kan ske en havneudvidelse som både indeholder nye bådepladser og boliger, der kan finansiere havneudvidelsen. Ø i havnen De tre forslag kaldes henholdsvis havneøen, havnepynten og havneholmen. De to førstenævnte omhandler boliger og for eksempel restaurant, placeret på en ø, som ligger indenfor en ny ydermole. Ved ø-løsningen udvides ud for de nye boliger umiddelbart syd for havnen med først en strandeng og en ny sandstrand, mens der ved pynt-løsningen bliver en lagune inderst i det nye havnebassin. Projektet for havneholmen er nok det mest vidtrækkende, idet der i det arbejdes med, at de landsområder, hvor der i dag er maskinindustrier, bliver til nyt havnebassin og at der opfyldes til et nyt landområde med boliger yderst ud mod Kattegat. Inderhavnen I det samlede projekt for en udvidelse og modernisering af Sæby havn indgår også en nyindretning af den inderste del af havnen, og her er der i visionsoplægget to forslag til, hvordan det kan ske. I det ene indgår blandt andet et havnetorv, hvor der nu er bedding. Ved torvet skal være en vandtrappe ned til havnebassinet, og Redningsstationen og det røde værksted skal bruges til servicefunktioner for folk, som opholder sig på torvet. I dette forslag indgår, at der kan bygges enkelte boliger ud mod bassinnet med lystbåde og ud mod Kattegat. Det andet forslag er koncentreret omkring naturgenopretning ved åen, og det er et forslag, at der etableres en strandeng helt ned til den gamle bedding. I begge forslag friholdes området på den anden side af åen helt for bygninger. Lokalplan Der bliver nu i kommunalt regi arbejdet videre med at finde frem til det endelige forslag til, hvordan udvidelsen og moderniseringen af Sæby Havn skal være, og det skal danne grundlag for et lokalplanforslag, som fremlægges næste år. John Christensen mener ikke, det indgår i planen, at der bliver en egentlig foroffentlighedsfase forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget. - Men arbejdet bliver fulgt af en gruppe med repræsentanter for kommunen, havnen og arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard, sagde udvalgsformanden 1. december 2008. Hvad mener DU? NORDJYSKE Stiftstidende skal hermed opfordre alle interesserede til nu for alvor at åbne for debatten om den fremtidige havn i Sæby - før politikerne beslutter sig. Er der brug for en udvidelse? Hvorfor ikke bare bevare det unikke, der findes i dag? Har sagen overhovedet borgernes interesse? Mail til frederikshavn@nordjyske.dk eller send til NORDJYSKE, Tordenskioldsgade 2, 9900 Frederikshavn