Hospitaler

Er der en forbindelse?

Er der nogen forbindelse m.h.t., at der ikke sker nedskæringer på sygehusene i Hjørring og Aalborg, hvor amtsborgmesteren og formanden for sygehusudvalget er valgt. Disse to hospitaler er de eneste i amtet, hvor der ikke sker nedskæring. Der udbygges. I den forbindelse kunne jeg ønske at få oplyst, hvad en seng koster på de forskellige sygehuse. Der må være masser af sager i småtingsafdelingen som Aalborg Sygehus ikke behøver at behandle. Det kan små sygehuse gøre langt billigere. Derfor skal frit sygehusvalg afskaffes. Det sker måske, når vi forhåbentlig inden længe slipper af med amterne. Så må man håbe, at der står lærer- og postbudsstillinger ledige. Jens Rosenkilde Lars Falstersvej 4, Frederikshavn