Er der en vej ud af krisen?

Her i begyndelsen af det nye år vækker både dronningen og statsministeren til besindighed i taler til danskerne ved nytårstide.

De taler begge om en udfordrende tid. De fortæller os, at fremtiden nok bliver en barsk tid økonomisk set. Krisen er endnu ikke ovre. Og der ligger mange udfordringer og venter på den enkelte dansker. Og de økonomiske vilkår ser ikke specielt lyse ud. 2012 kunne blive vendepunktet, hvor den økonomiske vækst kunne tage til og fjerne Danmark for alvor fra recessionens frygt. Men sådan bliver det nok desværre ikke. Mange farer lurer i horisonten. Og 2012 kan godt skabe endnu mere økonomisk utryghed end tryghed. Hvordan dansk økonomi end kommer til at udspille sig i 2012, kommer det ikke til at afhænge af alene, hvordan vi selv opfører os økonomisk set. I bund og grund er udviklingen i dansk økonomi afhængig af, hvorledes den internationale økonomi udvikler sig. Går det godt på den internationale scene, spiller det positivt ind på, hvorledes det danske økonomiske klima vil være. Vælger den internationale økonomi aktivt at ville forfølge et vækstspor, spiller dette naturligvis positivt ind på dansk økonomi. Så sætter der en hånd under, hvor langt ned den danske arbejdsløshed kan falde, hvor stort vores offentlige budgetunderskud vil blive, og hvordan udviklingen på betalingsbalancen løbende poster vil blive. Men sikker på en sådan udvikling kan vi ikke være. Med de væsentlige problemer som f.eks. mange af de europæiske økonomier står overfor, er der en betydelig risiko for, at flere ØMU-lande føler sig tvunget til - især på baggrund af de internationale finansmarkeders vurdering af det enkelte lands økonomiske "sundhed" - at stramme op på deres offentlige budgetproblemer af hensyn til netop disse finansmarkeders vurderinger af, hvorledes de enkelte økonomier kommer til at opføre sig på det længere sigt. Vurderer de internationale finansmarkeder, at en given økonomi skaffer sig troværdighed i hvert fald på det mellemlange sigt, bliver det langt lettere for dette land at finansiere sin offentlige gæld til en langt lavere rente end ellers. Strammes der generelt op på de offentlige budgetter i euro-området, stimulerer dette ikke til en øget økonomisk vækst. Tværtimod. En sådan udvikling er gift for en begyndende økonomisk genopretning i Europa. Kun en øget økonomisk vækst i Europa er den eneste sikker vej ud af de depressive økonomiske vilkår for de europæiske økonomier. Sker dette, påvirker dette naturligvis også den danske økonomi. Så kan 2012 godt vise sig at blive et vendepunkt. Ellers trækker blot endnu flere mørke skyer blot ind over den danske økonomi. Men er et positivt økonomisk vækstscenario nu også et sandsynligt scenario? Desværre nok ikke. Skulle dette blive til en europæisk virkelighed, kræver dette, at de store stærke økonomier i Europa tager ansvaret på sig for at skabe bedre vækstmuligheder. Og her er fokus endnu en gang på Tyskland. Dette land er ikke arbejdsløshedsmæssigt så hårdt ramt som andre af de europæiske økonomier, omkostningsudviklingen er også gunstig, og så er saldoen på betalingsbalancens løbende poster også i plus. Så dette land har de økonomiske vilkår for at kunne lempe på den økonomiske politik. Men hvorfor skulle Tyskland gøre dette? Hvorfor sætte en sådan 'sund' økonomisk udvikling over styr i Tyskland af hensyn til den økonomiske udvikling i nogle af de sydeuropæiske lande, som gennem flere år har ført en generel "uansvarlighed" økonomisk politik? Tyske politikere bliver jo valgt af tyske borgere og ikke af hverken græske, italienske eller spanske vælgere. Men en øget tryghed, det er nu, hvad der skal til for at få forbrugere som virksomheder til at se mere optimistisk på fremtiden. Det er det, der skal til for få dem til at forbruge og investere noget mere. Hvordan det nu end ligger med sådanne aspekter, vil en øget europæisk økonomisk vækst være til fordel for ikke alene de såkaldte PIIGS-lande - Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien - men også for den stærke europæiske økonomi Tyskland. Dette følger helt simpelt af eksistensen af en internationalt multiplikatorproces - og huskes skal det jo, at de europæiske lande især handler med hinanden. Så ingen tvivl om det; en øget økonomisk vækst i Europa er vejen frem. Dette er den eneste holdbare vej ud af den økonomiske krise, som stort set alle europæiske lande befinder sig i. Og i den henseende spiller dansk økonomi overhovedet ingen betydende rolle. Men derfor kunne der jo godt være kommet nogle bud på (hvad der desværre ikke gjorde), hvorledes den europæiske såvel som den danske økonomi kunne komme ud af det økonomiske kviksand, som disse desværre lige for tiden befinder sig i. Tilbage er bare at ønske et godt nytår (og så håbe for en positiv økonomisk fremtid; for Danmarks vedkommende og for alle andre landes vedkommende, som vi samhandler med); også selvom det synes at ligge lidt tungt med de politiske visioner for, hvorledes en positiv udvikling for den europæiske økonomi konkret skal forsøges realiseret.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.