Lokalpolitik

Er der håb efter år ét i Vesthimmerland?

ØKONOMI:Budgettet for Vesthimmerland ligger klar i disse dage, men det har været en stor og grim pille at sluge. Det går mildt sagt ikke godt med økonomien, og for visse af vore politikere lader det til at komme som lidt af en overraskelse. De Konservative var ved at gå ud af deres gode skind for en stund og ville ikke stemme for budgetforslaget. En holdning som heldigvis skulle have ændret sig med tiden. For - først at mæske sig ved ædegildet, for så ikke at hjælpe med opvasken, det er dårlig stil! Så ser de Radikale lidt mere fortrøstningsfuld på det hele. Ninni L. Gjessing (R) kalder budgettet ¿det muliges kunst¿ og fryder sig over, at der bl.a. ikke er sparet på uddannelsesområdet. Men kære Ninni, kender du realiteterne på skolerne ? En kunst? Næppe. Vi vil kalde det et billigt trick. Når røgen har lagt sig og budgettet vedtaget, står vi nok med Danmarks højeste skatteprocent og en gæld, som vil hæmme kommunens mulighed for udvikling i de kommende år. Nu skulle man forvente, at sådan en oplevelse kaster nogle ændringer af sig. Ændringer som betyder, at der kommer mere fokus på at få genoprettet en (vedvarende) sund økonomi og at få højnet kvaliteten på de basale services, herunder uddannelses systemet. Der er jo trods alt kommet et par gode hensigtserklæringer og ideer på sidstnævnte område. Vi så gerne man startede eller genoptog de tiltag, som kræver minimal økonomisk indsats, men som kan give forholdsvis stor afkast, hvis gennemført rigtigt. Vi har noget af Danmarks flotteste natur fra Løgstør i nord til Aalestrup i syd. Der er lavet stianlæg på de gamle banearealer, golfbaner osv. Lad os trække turister til og lad os gøre det helhjertet denne gang. Vi behøver ikke et oplevelsescenter for at gøre det, men assistance fra lidt privat initiativ! Vesthimmerland har ganske enkelt potentialet til at blive Jyllands smørhul. Boliger er billige og de trafikale forhold ganske gode, ja så gode at kommunen uden problemer kan tilgodese pendlere med arbejde i byer imellem Ålborg og Århus. Nyudstyk byggegrunde og giv nytilflyttere en god pris (indenfor lovens rammer naturligvis). Det budskab skal ud og bruges medierne konstruktiv/alternativ, kan vi nå langt for små midler! Også selv om skatten stiger. Ikke prangende projekter, men det vil kunne være med til at vende den negative spiral til en positiv. Lad os starte med det vi har og lade det give os råd til det vi ønsker. Men ak og ve. Om det er fordi en genopretning af økonomien tidligst vil kaste succeser af sig, når denne valgperiode er ovre, eller fordi man ganske enkelt ikke magter ændringer, vil vi lade stå hen i det uvisse. Faktum er dog, at man ufortrødent fortsætter den samme linie som altid. Der sker by-fornyelser, driftsomkostningerne stiger, og der planlægges flere museer. Alt sammen for penge vi ikke har. De fleste byrådsmedlemmer synes desværre at have lænet sig tilbage i stolen i håbet om, at situationen løser sig selv, og man kan næsten høre dem ytre det nordjydske valgsprog ¿lad os nu se, det går jo nok¿. Ja, lad os nu se ¿ som den blinde sagde til den døve, da den lamme skulle ud at danse. Det går jo nok¿ Forkortet af red