Frederikshavn

Er der ikke behov for en vækkelse?

FREDERIKSHAVN:Gennem de senere år er der i tilknytning til kirker og præstegårde blevet bygget et stort antal sognehuse. Det er sket for at understøtte det kirkeliv, der leves uden for gudstjenestetiden. Spørgsmålet er, om investeringerne i sognehuse sker udfra en rationel vurdering baseret på et veldokumenteret behov eller om det er udtryk for ønsketænkning. NORDJYSKE sætter i disse dage fokus netop på kirkens nye rum udfra spørgsmålet: Er der ikke behov for en vækkelse?