Er der intet at komme efter?

Der er lavet en kulegravning af danskernes overlevering af tilbageholdte afghanere til amerikanerne i marts 2002.

EMNER 11. marts 2007 20:46

Oppositionen har i flere omgange fremført at fangerne ikke skulle have været overdraget. De blev nemlig udsat for hårdhændet og ukorrekt behandling. Dette er indtil nu blevet fuldstændig afvist af regeringen. A: Man husker sikkert Anders Fogh Rasmussen i Folketingets spørgetid sige ”Der er ”nul” at komme efter”, samtidig med at han dannede et nul med højre hånd. B. I Forsvarsministeriets Redegørelse (FR) af 13. dec. 2006 står der, at man ”ikke finder det dokumenteret, at de 31 tilbageholdte blev udsat for overgreb i amerikansk varetægt”. Kulegravningen bygger på artikler fra Associated Press (AP) og Washington Post. De blev bragt i marts-april 2002. Korrespondenterne havde fået kontakt med fangerne, der efter fire dage var blevet løsladt, da det viste sig, at de tilhørte en venligsindet gruppe. Deres beretning om den behandling, de havde været udsat for, var den samme i begge reportager. De var blevet slået og sparket, tvunget til at ligge på klippen i flere timer og her sparket, hvis de bevægede sig. De havde tydelige mærker efter slag og spark. Flere havde blå og sorte steder på kroppen og skrammer i ansigtet. Hvilket klart underbyggede deres udsagn. Desuden havde de fået skæg og hår klippet af, noget som er en særdeles grov krænkelse af en muslim. AP`s artikel var ledsaget af pressefoto af de frigivne fanger. Forelagt billederne indrømmer forsvarsminister Søren Gade nu endelig, at de tilbageholdte blev behandlet nedværdigende og ydmygende og i strid med reglerne. Han forholder sig dog alene til, at de blev kronraget og ikke den øvrige overlast fangerne blev udsat for. Den ene af de artikler, som der henvises til i kulegravningen (AP`s) blev i fuld længde bragt som bilag 13 i Forsvarsministeriets Redegørelse. Altså har regeringen forlængst været helt klar over, at der var tale om mishandlinger, men stædigt benægtet det og misinformeret (A og B ovenfor). Behandlingen, fangerne har fået, strider klart mod Geneve-Konventionerne. De skulle aldrig have været overgivet til amerikanerne. Ansvaret for, at de tilbageholdte blev udleveret til mishandling, er alene regeringens. Det er den, der har besluttet, at de danske styrker i Afghanistan kunne overdrage tilfangetagne (FR 7/24).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...