Er der mere end 300 foreninger?

HOBRO:300 foreninger er jo et temmelig pænt antal i en kommune af Hobros størrelse, men Hobro Bibliotek føler sig ikke helt sikker på, at tallet er det rigtige. Biblioteket har netop sendt et brev til knap 300 foreningsformænd i kommunen, så det kan få ajourført sit register over det righoldige lokale foreningsliv. Tove Drensgaard, der står for at opdatere foreningsregistret, siger, at det er muligt, man har overset nogen. Man kan eventuelt kontrollere på bibliotekets hjemmeside, om foreningen er registreret. - Det er muligt, at vi har glemt en lille kaninavlerforening i det sydlige opland til Hobro. Hvis der er nogen, der er blevet overset, hører vi meget gerne fra dem, understreger Tove Drensgaard. Foreningsregistret udgives i papirform to gange om året, og på hjemmesiden opdateres det løbende. Servicen med at gå ind via internettet og klikke på foreningsoversigten er populær. - Når vi ser på statistikken over, hvad der bruges allermest på bibliotekets hjemmeside, er det foreningsregistret og det sker, der er i top. Tove Drensgaard siger, at folk bruger det til at finde ud af, hvem de skal kontakte, hvis de vil melde sig ind i fodboldklubben, og at tilflyttere gennem foreningsregistret kan få sig et godt overblik over, hvilke fritidsinteresser, man kan dyrke i Hobro.