Er der noget i vejen?

Borgerne i hele kommunen opfordres til at påpege farlige steder i trafikken

Kender du til usikre trafiksteder - fortæl det til kommunen.

Kender du til usikre trafiksteder - fortæl det til kommunen.

Så er det nu! Frederikshavn Kommune har brug for borgernes rapporteringer til den kommende Trafiksikkerhedsplan. Undersøgelses-sitet er tilgængelig på kommunens hjemmeside fra mandag 5. maj. Hvor er trafikkens ømme punkter i Frederikshavn Kommune? Er der steder, hvor du som trafikant føler dig utryg? Og kan kampagner eller fysiske forbedringer af vejforholdene komme det i møde? Sådan finder du vej For at komme til undersøgelses-sitet, skal du klikke ind på www.frederikshavn.dk - Borger - Trafiksikkerhed. På sitet bliver du bedt om at indtaste alder, køn og de transportmidler, du benytter dig af. På et kort over kommunen indtegner du herefter de lokaliteter, hvor du mener, at trafikforholdene kan forbedres. Slutteligt skriver du dine kommentarer til, hvad det netop er, der bekymrer dig. Det er valgfrit, om du ønsker at give kommunen dine kontaktoplysninger til allersidst i undersøgelsen, men det kan være en fordel, hvis kommunen har behov for en uddybning af dine synspunkter. Find utrygheden - Vi håber naturligvis på en masse interessante rapporteringer, som kan guide os til de lokaliteter, hvor borgerne føler utryghed i trafikken. - Det er meget vigtig viden at have med i et samlet overblik over trafikforholdene i kommunen, udover uheldsstatistikkerne og de besigtigelser, som vi også kommer til at foretage, opfordrer Ingrid Dissing, formand for Trafiksikkerhedsudvalget. For borgere, der ikke har adgang til Internettet, kan undersøgelsesskemaet hentes hos Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Carl Bro Det er ingeniørvirksomheden Grontmij ¿ Carl Bro, der har udviklet det internetbaserede spørgeskema, der også har givet information til trafiksikkerhedsundersøgelser andre steder i landet. For eksempel fik Hedensted Kommune hele 900 besvarelser sidste år, fra et bredt udsnit af borgere i kommunen. Thomas Rud Dalby fra Grontmij | Carl Bro fortæller: - Med borgerundersøgelsen får man inputs fra en bred skare af borgere, der repræsenterer hele kommunen, alle typer transportmidler og forskellige tidspunkter at færdes på vejene på. Man får således et godt billede af hverdagstrafikken. Det er dermed ikke kun borgergrupper eller interesseorganisationer, der kommer til orde og får indflydelse, men alle borgere, der har noget på hjerte. Af de vejproblematikker, som borgerne rapporterer, vælges 20-30 projekter ud til nærmere undersøgelse. Forbedringer i 2009 Trafiksikkerhedsplanen forventes at give anledning til en række vejforbedringer og kampagner i 2009. Undersøgelsesskemaet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside frem til 31. maj 2008. Frederikshavn Kommunes trafiksikkerhedsplan gennemføres i et samarbejde mellem en arbejdsgruppe i kommunen og ingeniørvirksomheden Grontmij Carl Bro A/S. Arbejdsgruppen består af Trafiksikkerhedsudvalget, med repræsentanter fra teknisk forvaltning, politiet og skoleforvaltningen.