Retspleje

Er der nu lighed for loven?

I sagen om ægteparret, som er blevet ramt af den såkaldte 24 års regel, skriver folketingsmedlem Jens Chr. Larsen (V), 31.1. nogle meget fine og hjertevarmende vendinger om det danske retssystem. Hvor godt og sikkert det er. Men er der nu også lighed for loven? Hele retssystemet og retssikkerheden lider et tillidsbrud, hver gang der gøres forsøg på at få dispensation. Det er selvfølgelig ment på en human måde, at nogle vil prøve på at hjælpe med at få dispensation, men det er ikke godt for retssikkerheden. Nogle borgere bliver ramt hårdere end andre, og det er trist og hårdt for dem, der rammes, men det bliver for omfattende, hvis der til hver lov skulle knyttes et "undtagelseskatalog" som tager højde for særtilfælde.Det ville være dejligt, hvis der ikke var så mange, som prøvede på at få lavet "særordninger" og ikke mindst omgå lovene. Den slags udhuler troen på retssystemets ufejlbarlighed. Med de rette forbindelser og den rette hjælp fra eksperter er det muligt for nogle borgere at få bøjet lovene. Jeg påstår ikke, at systemet er korrupt, men at man med hjælp af dygtige eksperter" kan tolke lovene til egen fordel. J.H. Buhl pressechef for Foreningen til Borgernes Retssikkerhed, Vagtelvej 28, Hou, johnbuhl@pc.dk, www.retssikkerhed.dk