Er der penge at spare?

Arbejdsmarked 3. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Politikere og folk inden for sundhedssystemet i Frederikshavn er ikke i tvivl. De føler, at det nye forslag til struktur på sygehusområdet er et direkte angreb på Frederikshavn. Ordet sognerådspolitikere har virkelig fået en ekstra dimension her. En af dem, der mener, at forslagets tilblivelse er ualmindelig klodset og udemokratisk er gruppeformand for socialdemokraterne i Frederikshavn, Cai Møller. Cai Møller har tidligere under sparerunder og strukturdebatter på sygehusområdet været med rundt i systemet, hvor medarbejdere fik lejlighed til at udtale sig om de fremlagte forslag. Det skete altid gennem det opbyggede samarbejdsudvalgs-system. - Men jeg kan se, at man her saboterer et system, der har fungeret i mange år fordi man ikke giver ansatte og forvaltning tid til at bearbejde og kommentere forslaget minutiøst. - Det er utrolig uheldigt og vil så tvivl om projektets mål og muligheder, siger Cai Møller. Han hæfter sig som andre frederikshavnske politikere ved betydningen for beskæftigelsen i et område, der i forvejen er hårdt ramt på tabte job - og den afledte betydning en sygehus-neddrosling vil have i forhold til fremtidig bosætning. - Som politiker så kan jeg til nød acceptere, at politikere fra andre områder ser stort på disse betydende problemer for os. - Men hovedproblemet er, at de mere end 70.000 mennesker i Frederikshavns Sygehus dækningsområde vil få forringede deres muligheder og sundhedstilbud og det på baggrund af et forslag, som ikke er bearbejdet. - Ingen kender omfanget af de reale besparelser og i følge notatet fra sygehusforvaltningen, så kan gennemførelsen kun ske, hvis vi skaffer flere læger til Nordjylland. Det er ikke præcis det, der er udsigter til i en tid med stor lægemangel, siger Cai Møller, der finder et spareforslag, der baserer sig på merudgifter på anlægskontoen som useriøst. - Lad nu folk med forstand på tingene drøfte forslagene igennem og lad os få en gennemarbejdet forvaltningskommentar på bordet, så vi ved hvad vi sparer. Tabene kan selv en blind høne få øje på, siger Cai Møller.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...