Lokalpolitik

Er der tid for genvalg?

Af Frits Ingemann Anders Nielsens Vej 23, Nørresundby: HAVNEFRONT: Er det valgåret og mulighed for genvalg, der pludselig står lysende klart for politikerne i Aalborg byråd. Eller er det almindelig respekt for os, der på godt og ondt, har valgt jer som vore repræsentanter i byrådet. Uanset hvad der gør udslaget, er det glædeligt at se den ansvarlighed der gives udtryk for i forbindelse med Aalborg bys udvikling, både når det gælder forretnings områder og boligbebyggelse. Jeg tænker på udtalelsen forleden, gengivet i NORDJYSKE. Det er hverken kapitalen eller developerne der bestemmer udviklingen. Hurra for det! Husk det også efter den 3 tirsdag i november, når I eller andre er valgt/genvalgt. Der er skræmmende eksempler nok, på havnefronten på Aalborgsiden. Vi føler til en vis grad at politikernes eftergivenhed gentager sig på Nørresundbysiden. Jeg tænker specifikt på området ved Lindholm brygge. Efterhånden som de sidste byggerier skyder i vejret, bliver pladsen lidt trang, og nogle føler sig nok en smule taget ved næsen, men vi er jo også kun borgere der kan flytte hvis vi ikke er tilfredse. Intentionerne i lokalplanerne for dette dejlige område var fine, men diverse dispensationer har forringet grundideen. Bl.a. ideen om at bygningerne i henhold til lokalplanen skulle opføres og males/pudses hvide, de gule og andre farvede bygninger der skyder op omkring Anders Nielsens vej, vidner om hulheden i planen. Jeg tænker især på den efter det til mig oplyste første dispensation omkring Siemens bygningen. Onde tunger siger, det var borgmester Henning G. Jensen og Siemens-direktøren, der aftalte at rykke Siemens bygningen frem til kajkanten, ja helt ud i vandet. Er det korrekt er der tale om en skandale af dimensioner, men der er forhåbentlig kun tale om negative rygter, men et dementi eller en forklaring fra borgmesteren vil være på sin plads i et valgår. At det ville have givet et helt andet indtryk af området om Siemens-bygningen var trukket 50 eller 100 meter bagud og et helt andet udsyn for beboerne i siloen, er soleklart. Samtidig vil det nok glæde mange med en forklaring på, hvorfor stien langs fjorden blev lagt om og gennemskærer Siemens-bygningen, også en fravigelse i forhold til lokalplanen for området. En umiddelbar tanke er, at der i nogle tilfælde har været for meget developer og kapitaltække i byggeplanerne. Kære politikere kom på en besigtigelsestur omkring Lindholm Brygge og området ved Anders Nielsens Vej, og se udviklingen med egne øjne. Vi blev jo også snydt med det lovede vejnavn, en videreførelse af Lindholm brygge, men det var jo heller ikke i et valgår, og rådmand Henrik Thomsen glemte måske i farten sit løfte, at kæmpe for det af beboerne foreslåede navn, Lindholm Brygge til udskiftning af vejnavnet Cementkajen. Men sådan er der jo så meget.