Lokalpolitik

Er der to, der står sammen, er det Astman og Josefsen

Udfordrerne til regionsrådsformandsposten slås sammen for nyt sygehus i Aalborg Øst

NORDJYLLAND:De kæmper om formandsstolen i regionsrådet til november. Men her og nu slår Ulla Astman (S) og Birgitte Josefsen (V) pjalterne sammen i kampen for et nyt sygehus i Aalborg Øst. Regionsrådets nuværende formand og Venstre-udfordreren, der er folketingsmedlem og sit partis sundhedsordfører på Christiansborg, har aftalt, at sygehussagen er så vigtig for Nordjylland, at de for en stund vil trække på samme hammel. Derfor har de aftalt, at de nu argumenterer for dette synspunkt, hvor de hver især har mulighed for det - og at de gør det med argumenter, de har koordineret. - Jeg er glad for, at Birgitte besvarede min henvendelse positivt. Som sundhedsordfører og som Venstre-politiker er hun tættere på regeringen end jeg, og derfor er hun en vigtig partner, siger regionsrådsformand Ulla Astman. Selv vil hun søge at påvirke "sine egne" i Socialdemokraterne og i Danske Regioner, hvis ledelse hun er medlem af. Birgitte Josefsen bekræfter enigheden, men pointerer, at hun ikke er en del af regeringen og heller ikke sidder i Danske Regioner, som regeringen forhandler om spørgsmålet med. - Men fra min platform vil jeg slås for det synspunkt, at den bedste løsning for Nordjylland er et nyt sygehus i Aalborg Øst, siger Birgitte Josefsen. Trafikken skal tænkes ind At ekspertudvalget - det såkaldte Erik Juhl-udvalg - nåede til en anden konklusion, tilskriver hun blandt andet, at udvalget alene var bedt om at se på, hvad der sygehusmæssigt var den bedste løsning. - Det er imidlertid også vigtigt, at patienter, ansatte og andre borgere kan komme frem til fremtidens sygehuse. Trafikken er derfor en faktor, som man politisk bør tænke med ind, før beslutningerne træffes. Det samme gælder de vilkår, sundhedsvæsenet må arbejde under i den periode, hvor der bygges nyt, siger Birgitte Josefsen.