Naturvidenskab

Er der vilje?

KLIMA:2010 blev det år nogensinde, hvor der blev udledt mest CO2 til vores atmosfære. Stiger temperaturen mere end to grader på verdensplan, tyder meget nemlig på, at vi når et "point of no return". Jeg tror stadig, vi har en lille chance for at undgå den situation. Men det kræver politiske vilje og mod til at gennemføre en grøn revolution. Er den vilje til stede?