EMNER

- Er det andet end en mølle med lys på

Flere på tirsdagens møllemøde efterlyste visionerne for Sindal Mølle

SINDAL:- Der mangler noget. Et er at gøre møllen gældfri, men hvad så bagefter?, lød spørgsmålet fra tidligere afdelingsdirektør i BG Bank, N. C. Mortensen, og Sindal-designeren Niels Chr. Bach, der nu bor i Hjørring, sang med på de samme strofer: - Der skal billeder på projektet før folk hoster op med pengene. Man må fortælle om det er mere end en mølle med lys på, sagde han. Gammel traver Konkrete skitser til, hvad møllen og området omkring skal udvikle sig til, når og hvis man får sig viklet ud af gældens snærende bånd, er det småt med, dog blev det fra bestyrelsens side nævnt, at der eksempelvis kunne være udstilling om vindkraft på møllens overetage, mens en glaspuster kunne arbejde i underetagen. Niels Regnar Sørensen fra møllebestyrelsen gik anderledes konkret til værks ved at lufte en gammel traver: At samle erhvervsråd og turistforening under en møllehat, hvilket medfører, at Sindal Kommune skulle leje sig ind. - Men billetsalget ved stationen skal selvfølgelig fortsætte, påpegede Niels Regnar Sørensen. Ved tidligere lejligheder har borgmester Søren Risager dog slået fast, at man ikke vil tvinge en politisk beslutning om sammenlægning igennem. En forklaring på, at store, ambitøse fremtidsplaner efter en evt. gældsafvikling kan være svære at få øje på, er formentlig også, at der efter en gældsafvikling skal holdes en generalforsamling, hvor der skal vælges en bestyrelse, som kan kigge på mulighederne med friske øjne. Lotto-gevinst De naboer som var tilstede ved orienterings- og debatmødet havde i øvrigt ikke de fjerneste problemer med, at turist-volumen blev skruet i vejret, hvis det lykkedes at redde og udvikle mølle-projektet. En af dem gik endda så langt, at hun lovede møllen halvdelen af gevinsten, hvis hun vandt et par millioner i Lotto. I den forbindelse skyndte mølleformand Knud Gammelgaard sig at påpege, at der i de skitserede redningsplaner ikke budgetteres med en større Lotto-gevinst. De næste tre måneder vil bestyrelsen iværksætte forskellige aktiviteter, der kan skabe opmærksomhed omkring møllen - bl.a. snakker man om at lade møllen roterer et par timer hver lørdag formiddag, og så slå en klo i folk, der kommer og kigger med sigte på et aktie-tilsagn. Indsamlingen af midler til Sindal Mølle falder i øvrigt sammen med lignende bestræbelser fra et selvbestaltet laug, der håber på frivillige bidrag til julebelysningen, og da regeringens skattestop stadig er gældende i Sindal Kommune jævnfør det nylige budget-forlig, lykkedes det måske for begge projekter at få lokalbefolkningen til lommerne.