Er det et krav fra DF?

Åbent brev til Bent Bøgsted (DF), arbejdsmarkedsordfører: Kære Bent. Jeg er ikke bekendt med, at DF i forbindelse med finanslovsforhandlingerne har fremført krav om, at jobcentrene skal overføres til kommunerne som betingelse for at indgå en finanslovsaftale.

Således må det være beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, der har præsenteret ideen og prioriteret det så højt, at han også har fået den gennemtrumfet, idet han nu har opnået din/jeres opbakning. Selvom ministeren nærmest får det til at lyde, som om beslutningen ikke får konsekvenser, så er vi en del, som alligevel er bekymrede ved beslutningen. Og ikke mindst i forhold til konsekvenserne for kommunernes økonomi. Frygten er, at de bedst stillede kommuner endnu engang tilgodeses mest på bekostning af eksempelvis de nordjyske kommuner. Hvis udligningen kommer til at ske over bloktilskuddet og ledigheden blot stiger lidt ift. det nuværende (hvad der desværre er udsigt til) vil det udløse ekstra regning på mange millioner kroner til borgerne i eksempelvis Aalborg Kommune. Penge som i givet fald skal findes ved afskedigelser af personale eller via andre besparelser. På ældreområdet, børn og unge osv. Det synes jeg vil være både urimeligt og katastrofalt! Derfor skal det sikres, at kommunerne får 100 procent dækning for udgifterne til det faktiske antal ledige. Personalet i jobcentrene gør et godt stykke arbejde. Det vil de gøre, uanset om de er ansat i staten eller kommunerne. Men succesen handler til enhver tid om hvilke muligheder, rammer og vilkår de ansatte får til at udføre deres arbejde. Da Aalborg Kommune overtog opgaverne med pas og kørekort fik man kun halv kompensation i forhold til det opgaven faktisk koster. Og Aalborg Kommune fik ikke heller ikke sin forholdsmæssige andel af medarbejdere i den seneste omlægning af AF-systemet. Derfor også en begrundet bekymring for konsekvenserne af omlægningen på denne praktiske del. Endelig er der den organisatoriske del. Det er meget svært at få øje på forenklingen. Tværtimod vil de ansatte komme til at arbejde i et mere kompliceret og bureaukratisk system, hvor staten fortsat vil sikre sig kontrollen og styringen. Kommunerne risikerer i sidste ende ikke bare at stå med såvel den økonomiske smerte og samtidig blive prügelknabe, hvis beslutningen viser sig at være dårlig. Men det er måske målet? Undertegnede og LO Aalborg vil gerne vide, hvad du mener om ovennævnte?. Vil du – som arbejdsmarkedsordfører – stille krav om, at kommunerne får 100 procent dækning for udgifterne til det faktiske antal ledige, således at de nordjyske kommuner ikke risikerer at skulle gennemføre besparelser på andre områder for at finansiere ledighedsindsatsen.