Er det et problem at være kvinde?

BISPREKANDIDAT:Kan det virkelig koste Marianne Christiansen posten som biskop, at hun er kvinde, som der stod på forsiden af NORDJYSKE (10.3.)? Jeg ved da godt, at kønnet kan være en anfægtelse for nogen, men at det skulle gælde for 150 stemmeberettigede, som det antydes, havde jeg ikke troet. Måske har de det, ligesom kvinden - som jeg i øvrigt sætter stor pris på – der sagde det på den måde: ”Jeg tror, Marianne vil være den bedste biskop… (pause)… men jeg synes, det skal være en mand!” Hvis man tænker sådan, må man have det svært. Og jeg ved ikke, om det nytter noget her at minde om Grundtvig, og hvordan han hyldede kvinden. Frelseren blev født af en kvinde, kvinderne fulgte Jesus til graven, en kvinde var den første han viste sig for efter opstandelsen, og Maria Magdalene fik til opgave at fortælle at ”han er opstanden”. Derfor bør ingen hindre kvinder i at ytre sig – heller ikke i menigheden – sagde Grundtvig allerede i 1855, og altså heller ikke i at blive biskop i 2010, tænker jeg. Og egentlig er det jo underligt, at det kan være et problem, hvilket køn den kommende biskop har. For lytter vi til hjertet, og vælger vi med hjertet, så ved vi godt, hvad vi skal. Så ved vi, at for biskopper som for venner er det vigtigste ikke, om det er ”en med bukser eller kjole på, bare det er en, man kan stole på”.