Aalborg

Er det helt retfærdigt?

I mit indlæg 28.02.2003 efterlyses svar på, om et pensionistpar med et samlet ATP-beløb på mere end 10.000 kroner får fratrukket den del at beløbet, som er under 0 kroner til udbetaling. Svaret, som i mellemtiden er kommet, er imidlertid benægtende. Men så kommer næste problem: Et kendt eksempel fra virkelighedens verden ser således ud: Udgangsbeløb hustru 5000 kr. Udgangsbeløb mand 5000 kr. I alt: 10.000 kr. ATP-beløb, mand 9540 kr Beløb til deling mellem ægtefællerne: 10.000 - 9540 = 460 kr., som storsindet forhøjes til 500 kr. Er det nu også helt retfærdigt? Manden har jo på forhånd afleveret 40 pct. af 9540 = 3.816,00 kr. Det er et beløb, som på ingen måde er kommet manden tilgode. Han har fået "fornøjelse" af 9540 - 3816 = 5724 kr. Herefter vil det efter min bedste overbevisning være mere retfærdigt, hvis udbetalingen blev reduceret med nettobeløbet for ATP, altså 10.000 - 5724 = 4276 kroner til deling mellem ægtefællerne. Under alle omstændigheder bliver det spændende at følge udviklingen, når finanslovforhandlingerne starter til efteråret. Holger Aastrup Holger Drachmanns Vej 10, Aalborg SV holger.priv@wanadoo.dk