Lokalpolitik

Er det nu så nødvendigt?

STRUKTUR:Under overskriften " Den nødvendige løsning" skriver Flemming Steen (C) i NORDJYSKE mandag den 18. oktober, at han er frustreret over, at borgerne i Sæby Kommune ikke får mulighed for at stemme for en virkelig storkommune bestående af Brønderslev, Dronninglund, Sæby, Frederikshavn og Skagen. Som oplyst på sidste byrådsmøde så er hverken Dronninglund eller Brønderslev interesseret i denne mulighed. Så med mindre du går ind for tvangsægteskaber er et sådant forslag slet ikke muligt. Og dit forslag om at lave én stemmeseddel med mulighed for ét kryds med 4 forskellige kombinationer er direkte udemokratisk. Det vil kunne betyde, at kun 25,1 procent af de afgivne stemmer, kan bestemme Sæby Kommunes fremtid. Hvis stemmeprocenten ligger på ca. 50 procentvil ca. en ottendedel af det samlede vælgerkorps udgøre et flertal. Dette er ikke nødvendigvis rimeligt eller demokratisk. F.S. forudsiger også, at en selvstændig Sæby Kommune kan se frem til skattestigning og permanent faldende serviceniveau, fordi det bliver nødvendig at uddelegere opgaver til andre kommuner. Situationen er heldigvis den, at alle vore nabokommuner har meddelt, at de er interesseret i at lave samarbejdsaftaler med os, hvis ikke vi vælger sammenlægning. I disse samarbejdsaftaler indgår, at vi skal udføre opgaver for hinanden, så vi skal ikke kun betale for, at andre udfører ydelser for os, men vi skal også påtage os at udføre opgaver for andre - mod betaling selvfølgelig.Så mon ikke det vil komme til at balancere fornuftigt i sidste ende?. At udligningssystemet skal bygge på kommunestørrelser på minimum ca. 20.000 indbyggere har jeg også hørt, men vi hører så meget i denne tid - bl.a. også at regeringen ville foretag en en kollektiv afstraffelse af kommunerne, hvis blot der var nogle enkelte, der satte skatten op. Denne straffeekspedition har de heldigvis allerede afblæst. Så lad os vente og se alle forslagene/ forligsskitserne nedfældet i konkrete lovtekster, inden vi beslutter os til, hvor stor en kommune vi skal være medlem af. Dine ønsker om en visionær og en kommune i udvikling deler jeg til fulde. Men at visioner og udvikling skulle være proportionalt med indbyggertallet virker søgt. Prøv blot at bevæge dig rund i Sæby og se hvilken byggeaktivitet, der finder sted. Her er der mange, som ikke synes, at den nødvendige løsning er at etablere sig i en storkommune. De kan åbenbart godt realisere deres visioner selv i en kommune med lige under 18.000 indbyggere.