Lokalpolitik

Er det skuespil fra SF's side, eller?

Stig Lundbo (S) fortsætter dialogen med Paul Rode (SF)

Stig E. Lundbo

Stig E. Lundbo

POLITIK:Paul Rode (SF) prøver på bedste vis, at latterliggøre Socialdemokraterne og andre med anden politisk observans, i forbindelse med vedtagelse af budget 2012. SF støtter op om kommunens budget sammen med Venstre og Konservative. Ganske interessant, men er det nu klogt og velovervejet? Kære borger. Er Paul Rode allerede nu ved at forberede sig på næste kommunalvalg? Hvis tendensen ved Folketingsvalget har en afsmittende effekt på det næste valg til kommunalbestyrelsen, vil SF"s repræsentation i byrådet blive minimeret betydeligt, hvilket vil bekomme mig ganske vel. Det kunne derfor være ganske interessant at høre allerede nu, om SF også i 2013 vil lave en konstituering med Venstre og Konservative? Det bør vælgerne da vide i god tid, således, at de kan være afklaret med hensyn til placeringen af deres kryds. Jeg har hørt fra flere tidligere SF-vælgere, at de uanset SF"s udmeldinger, ikke vil stemme på SF, idet de føler sig helt og aldeles svigtet af SF. Eller skal jeg blot opfatte SF"s udmelding i forhold til Socialdemokraterne og budget 2012, som et rent skuespil?