Hals

Er du klar til en injuriesag?

"Kære" borgmester Bent Sørensen. Jeg konstaterer, at jeg nu også bliver omtalt i dit udførligt refererede indlæg fra Socialdemokraternes generalforsamling (9.2.).

Tak for det. Jeg er sikker på, at mange borgere - også en del socialdemokratiske - godt kan gennemskue din misinformation i såvel Henriette Høgsbro-sagen, som de deraf afledte sager, herunder sagen om kontrol af min mødeaktivitet. Jeg har ved en tidligere lejlighed sagt til dig, at du læste rapporten fra Norrbom & Vinding som en "hvis" mand læser Bibelen. Også den udtalelse har du tilsyneladende misforstået, du synes at have opfattet min udtalelse som "en vis mand". Da udtalelsen faldt, var der ellers en i din egen gruppe, som rigtigt oversatte udtrykket til "som Fanden læser bibelen". Jeg håber hermed at have fjernet den misforståelse. Dine ræsonnementer af rapporten fra Norrbom & Vinding minder mest af alt om Erasmus Montanus i Holbergs komedie, hvor han omgør moder Nille til en sten: "En Sten kan ikke flyve. I kan ikke flyve. Ergo, er Morlille en Sten" (Nille græder.) Norrbom & Vinding kommer i rapporten frem til, at når den ene part siger ét og den anden part det stik modsatte, så er det ud fra det foreliggende materiale ikke muligt at føre retsligt bevis for at begivenheden har fundet sted. Norrbom & Vinding konkluderer så , at det efter deres vurdering ikke kan lægges til grund, at der er foretaget kontrol. Det tolker du så som en anden Philosophiæ Baccalaureus til, at så har det ikke fundet sted. Du udtaler, at det er "horrible påstande, som der overhovedet intet var i".(jeg græder) "Kære" borgmester, såfremt du - eller andre i Hals Kommune, mener at kunne føre retsligt bevis for, at begivenheden omvendt ikke har fundet sted, så har jeg tidligere meddelt, at jeg imødeser en injuriesag. I en sådan sag skal parterne udtale sig under vidneansvar, hvilket ikke var tilfældet til rapporten. Jeg er ikke i tvivl om, at det kan føre til en anden konklusion. Hvis ikke – så må jeg naturligvis tage konsekvensen af mine udtalelser.