Frederikshavn

Er du medlem af en forening?

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bo­dil Chri­sten­sen, Fre­de­riks­havn -Jeg er med­lem af dia­be­tes­for­en­in­gen, for­di det er dej­ligt at mødes med nog­le, der har for­stand på pro­ble­mer­ne.

FREDERIKSHAVN:Vi skriver i dag, at medlemmerne strømmer til Ældre Sagen, men hvilke foreninger er folk medlem af? Vi spurgte fire mennesker på parkeringspladsen ved Frederikshavn Rådhuscenter.